Az mrp-szervezet a Masped 51 százalékának kivásárlásához 1,3 milliárd forint e-hitelt vett fel -- mondta Ferencz Éva, az mrp-ügyvezetőség elnöke, a társaság igazgatóságának tagja. Az összeg törlesztését 2002 helyett már az idén teljesítették. Ennek egyik oka az volt, hogy a "holdingosodó" Maspednél csak bonyolult konstrukcióval -- kettős munkaviszonnyal -- lehetett fenntartani a kft.-kbe kerülő dolgozók mrp-tagságát.
Mivel a munkavállalói részvényvásárlási program csak privatizációs technika, a vonatkozó jogszabály nem gondoskodik a törlesztés utáni helyzetről, a tulajdonos addigi jogainak megtartásáról. Az eredményesen működő társaság azonban a jövőben is jó befektetés -- mondja Ferencz Éva --, hiszen a privatizáció óta dinamikusan fejlődött -- eddig magyar tulajdonban és egyben tudott maradni.
A Masped a cég és a tulajdonos munkavállalók védelmében -- élve a társasági törvény adta lehetőségekkel -- olyan jogi konstrukciót dolgozott ki, amely a részvényeseknek az mrp megszűnése után is az eddigiekhez hasonló védelmet nyújt az esetleges külső befektetők ellen. E szerint az mrp kezelésében lévő törzsrészvényekből átalakítással önálló sorozatot hoztak létre. Az ezekre elővásárlási jogot biztosító részvényosztályt is létrehozták. Minden mrp-tagnak egy ilyen részvénye van, és ezzel elővásárlási joga van a törzsrészvényre.
A konstrukciót a társaság közgyűlése megszavazta, míg a két százalékban tulajdonos fővárosi önkormányzat vagyonkezelőjének képviselője aggályosnak találta, s törvényességi felülvizsgálatát kérte a cégbíróságnál.
Lapunk értesülései szerint a főváros azon túl, hogy jogilag sem tartja megoldhatónak a tervezett részvényátalakítást, amely különbséget tenne a részvényesek között, azt az érvet sem tartja elfogadhatónak, hogy a lépés a kisbefektetők, a dolgozók érdekeit szolgálná. Úgy véli, hogy inkább az mrp-ben is tulajdonos menedzsment járna jól a részvények átalakításával. Kérdésünkre Ferencz Éva elmondta, hogy éppen a tulajdonosi arányok elcsúszását hivatott megakadályozni, hogy az mrp-ben felső határt szabnak az évenkénti részvényhez jutás mértékének. A program 1,3 milliárd forintos vagyonának teljes felosztása után a menedzsment tagjainak összvagyona nem éri el az mrp-vagyon 10 százalékát. A főváros felülvizsgálati kérelmének okát a jogi konstrukció újszerűségében és bonyolultságában látja.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a részvényátalakítás fő célja, hogy ne kerüljön a vállalat többségi tulajdona, így irányítása külső befektető kezébe. A főváros egyébként a közelmúltban tett egy ajánlatot a Masped Holdingnak a nála lévő két százalék megvételére, de az árat a holding nem tartotta elfogadhatónak.