Az első fél évben a kedvezőtlenebb időjárás ellenére is közel félmillió látogató érkezett a parkba, így az időszak sikeres volt, a nyereség eléri a 2,6 millió forintot -- fogalmazott Tari Julianna ügyvezető igazgató. Elmondása szerint a teljes évi nyereség azonban nem időarányosan keletkezik, így az év végén összesen 25 milliós profitot remélnek. Az amortizációs források mellett ez az alapja az évente megvalósuló mintegy 70-80 millió forintos karbantartásoknak, fejlesztéseknek. E nagyságrend azonban nem elegendő arra, hogy a legkorszerűbb, a közönséget leginkább vonzó játékokat vásároljanak. Az akár négymillió német márkába kerülő eszközöket így hároméves szerződés keretében bérlik külföldiektől.
A sikertelen privatizációs próbálkozások után a főváros százszázalékos tulajdonában álló, 367 millió forintos felépítmény- és játékvagyonú Vidám Park saját öt évre szóló stratégiát alakított ki. Ennek jegyében egységesítették az arculatot, és most a koppenhágai Tivoli Park mintájára a jegyrendszert is egységesíteni tervezik. Ez utóbbi esetében fizetni csak belépéskor kell, az ott kapott kuponokat pedig az egyes játékoknál azok értékétől függő mennyiségben kell leadni. Ezt a konstrukciót aztán különböző kedvezmények egészítik majd ki, így szélesebb kör számára lehet vonzó az odalátogatás. Jelenleg az automatákon kívül a közel húsz nagyobb játékból hármat is bérlők üzemeltetnek, a tőlük kapott bérleti díj a teljes bevétel 13 százalékát adja.
A stratégia jegyében az éves szerződéseket jövőre már nem hosszabbítja meg a park az összesen nyolc bérlővel, így ezek a magántulajdonú játékok valószínűleg kikerülnek a repertoárból. A közelmúltban egyébként már megtörtént néhány, a Vidám Park tulajdonában álló játék visszavétele a vállalkozóktól, a döntés helyességét pedig igazolta, hogy kisebb beruházásokkal a korábbi bérleti díjnál jelentősebb bevétel volt elérhető -- állapította meg az igazgatónő. Az egyszerű játékautomaták egy ideig még megmaradnak, azonban az érdeklődés érezhető módon csökken irántuk.
A jelenleg 140 főt foglalkoztató Vidám Park bevételeinek 75 százaléka származik csak a saját üzemeltetésből, a fennmaradó rész bérleti díjakból, illetve a terület ideiglenes bérbeadásából, valamint fővárosi rendezvényekkel való együttműködésből ered. A 6,5 hektáros terület elegendő ugyan, de a régi épületek elhelyezkedése miatt a kihasználás nem a legmegfelelőbb, ezért bővítést is szükségesnek tartanának, de erről majd a jelenlegi stratégia befejezése után, 2003-ban egy tíz évre szóló terv megalkotásakor határozhat a főváros.