Ezzel az AH új korszakot kezd a jelenleg legkorszerűbbnek számító műsor-továbbítási módszer meghonosítása terén, mutatott rá Bielek, hangsúlyozva, hogy az AH 1999 nyarán kezdődött digitális műsortovábbító kísérletei eddig csupán a fejlesztéshez szükséges technikai célokat szolgálták. A szóvivő szerint a szeptember végétől kezdődő második kísérleti fázis már azt jelzi, hogy az AH műszakilag lényegében felkészült a digitális földi sugárzás meghonosítására.
Túl vannak az adóhálózat kiépítéséhez szükséges eszközök közbeszerzési pályáztatásán is: ennek eredményeképp a japán NEC és a német Rhode-Schwarz lehet majd az AH két fő beszállítója. A magyarországi digitális televíziózás további fejlődésének fontos feltétele a megfelelő frekvenciák kijelölése, ami Bielek szerint nagyban befolyásolja, hogy országosan mekkora ráfordítással építhető ki a szükséges hálózat. Kárpáti Rudolf, az AH igazgatója lapunknak elmondta, hogy az első kísérleti szakasz azért zajlott minimális ráfordítással, mert a gyártóktól származó tesztkészülékeket használhattak.
A mostani továbblépés forrását egyrészt az ORTT-től pályázaton nyert és eszközbeszerzésre fordított 150 millió forint, részben pedig a Miniszterelnöki Hivatal informatikai kormánybiztossága által egyedi támogatásként az AH rendelkezésére bocsátott 200 millió forint jelenti. Kárpáti szerint ha minden az eredeti elképzelések szerint alakul, szolgáltatás jelleggel legkorábban 2004-ben vagy 2005-ben kezdődhet el a digitális kereskedelmi televíziózás Magyarországon.
A kelet-európai digitális televíziózás fejlődésének esélyeit latolgatva külföldi elemzők az infrastruktúra fejletlenségében, illetve a korszerű technikai háttér kiépítésének lassúságában látják a digitális televíziózás magyarországi áttörésének akadályát. A Reuters által idézett vélemények szerint a jelenlegi fejlesztési ütemet figyelembe véve az AH 2005 előtt aligha lesz képes országos méretekben megteremteni a digitális műsortovábbítást. A Variety szórakoztatóipari szaklap szerint a modernizálódás folyamatát a kereslet oldaláról esetleg jelentkező nyomás is csak akkor gyorsíthatja fel, ha a tévénézők legalábbis elfogadhatónak nevezhető árkülönbséggel válthatnak át a kábelesről a digitális vételre. De még ez esetben is hosszabb ideig számolni kell az analóg és a digitális technológiák egymás mellett élésével.