Magyarországon egyedülálló műszeres méréssorozat indul a DÉMÁSZ Rt. és a Magyar Energia Hivatal (MEH) együttműködésében a szolgáltatás minőségének vizsgálatára. Az együttműködés célja, hogy a fogyasztói elégedettség növelését szolgáló döntéseit a MEH és a DÉMÁSZ Rt. egyaránt megbízható műszeres mérési eredményekre alapozva valósítsa meg. A 2003. évi tesztidőszakot követően a jövő év első felében a DÉMÁSZ Rt. működési területén történik az első értékelő mérés is. A liberalizált árampiacon a szolgáltatás minősége ügyfeleink és a DÉMÁSZ Rt. számára egyaránt a legfontosabb érték.

A villamosenergia-piac liberalizációját elindító 2001. évi CX. sz. törvény a Magyar Energia Hivatal hatáskörébe sorolta a villamosenergia-szolgáltatás minőségének szabályozását és felügyeletét. A szolgáltatás színvonalára leginkább jellemző 15 db minőségi paraméter elvárt szintjének számszerű, mérhető meghatározásával a MEH az európai szabályozó hatósági gyakorlat élvonalába került. Az előírásokban foglaltak teljesítését a MEH az áramszolgáltatói adatszolgáltatás mellett egy 400 db műszerből álló minőségmérő rendszer kialakításával készül elvégezni. A műszerek beszerzésére és a kiértékelő rendszer kialakítására az energiahivatal sikeres pályázaton tudott forrást biztosítani az EU PHARE alapjából.

A DÉMÁSZ Rt. 2001-2003. éves stratégiai tervében kiemelt akciókat indított a szolgáltatás minőségének növelésére. A beruházásokat azon berendezésekre koncentrálja, amelyek felújításával a legtöbb fogyasztónál tudja csökkenteni az áramszünetek számát és idejét. 2002-ben teljesített 9,7 milliárd forint értékű hálózati beruházás eredményeként ügyfeleink villamosenergia-felhasználását zavaró áramszünetek száma 10 százalékkal csökkent. A hibaelhárító folyamatok és az ügyeleti rendszer átalakításának következtében a fogyasztókat érintő áramszüneti idő 17 százalékkal volt alacsonyabb 2002-ben, mint a korábbi években.

Társaságunk minőségnövelés területén elért eredményeit ügyfeleink is elismerték. A Magyar Energiafogyasztók Szövetsége által alapított kuratórium minden évben vizsgálta a fogyasztói kiszolgálást, az ügyfélbarát működést, a fogyasztói panaszok számát. 2002-ben a DÉMÁSZ Rt. a fogyasztói elégedettségi felmérés adatai alapján 1995 óta immáron negyedszer nyerte el az Energiafogyasztók Díját.