A hivatal megítélése szerint a piacnyitás első fél évének kedvező tapasztalatai alátámasztják, hogy a 2003 elején életbe léptetett jogszabályi környezet működőképes, és alapvetően megfelelő keretet biztosít az egységes uniós villamosenergia-piac megteremtését célul tűző közösségi irányelvben foglaltak végrehajtásához - áll a MEH-nek az árampiaci nyitás első fél évéről készült és a közelmúltban publikált jelentésében. A hivatal megítélése szerint azonban a piaci verseny további fejlődéséhez gyors és együttesen végrehajtott lépések szükségesek.

Első helyen említette Kaderják Péter, hogy könnyíteni kell a fogyasztók piacra lépését. Ennek három módja kínálkozik, egyrészt a közüzemi szerződés felmondására rendelkezésre álló időszak hatról két hónapra csökkentése, másrészt a több telephelyes fogyasztók telephelyi fogyasztásainak összevonását lehetővé tevő kormányrendelet módosítása, harmadrészt pedig az önkormányzati fogyasztók piacra lépése jogszabályi feltételeinek megteremtése.

Ugyanakkor a hivatal vezetője úgy véli, következetesen ki kell kényszeríteni a közüzem által lekötött többletkapacitásoknak a piacnyitás előrehaladásához igazodó, transzparens piacra vitelét. Mint ismert, az április 10-i paksi üzemzavart megelőzően a piac arra számított, hogy az MVM Rt. legalább 450-500 megawattnyi kapacitást bocsát árverésre a hosszú távú szerződésekben lekötött, de a közüzemi piacellátáshoz szükségtelen termelőkapacitásokból. Ezzel szemben mindössze egy 80 megawattos, virtuális erőmű termelését értékesítette a villamos művek 8 forintos kilowattóránkénti áron. Kaderják Péter jelezte, a hivatal és az MVM Rt. között folyamatos az egyeztetés a felesleges kapacitásokat illetően. A villamos művek szerint már nincs számottevő kapacitástöbblet, a hivatal szerint viszont van.

A piaci verseny további fejlődéséhez a MEH jelentése szerint a szomszédos országokkal koordinált módon kellene a határkapacitásokat értékesíteni. Erre vonatkozóan már megkezdődtek a tárgyalások, a szlovák rendszerirányítóval történt megbeszélés eredményeként a jövő évi szabad határkeresztező kapacitásokat várhatóan már közösen viszik árverésre. Ezzel párhuzamosan - a hivatal álláspontja szerint - a közüzemi importszerződéseket célszerű "beterelni" a határkapacitás aukciós rendszerébe. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy az átviteli infrastruktú ra fejlesztése bővítheti a villamos energia külkereskedelmére rendelkezésre álló határkeresztező kapacitásokat. Ezen fejlesztésekre - az érintett hálózati társaságok bevonásával - kormányzati programot javaslunk készíteni, mely egyben a fejlesztésekhez igényelt európai uniós források bevonását is lehetővé tehetné. Mindaddig ösztönözni kell a piaci szereplők átviteli hálózati összeköttetések fejlesztésére, bővítésére irányuló törekvéseit. Kaderják Péter különösen fontosnak tartja, hogy életre keljen a jelenleg nem működő rendszerszintű szolgáltatási piac. Úgy vélik a MEH-ben, hogy akár - szerény mértékű - állami források igénybevétele mellett is létre kell hozni a hazai áram- vagy energiatőzsdét. Ennek előfeltétele a Mavir említett kártérítési kötelezettségének bevezetése.