Előre nem várt eredményt hozott az a felmérés, amelyet a Hewitt Inside hr tanácsadó cég megbízásából az idén nyáron készített a GfK Hungária Piackutató Intézet 201 magyar nagyvállalat humánerőforrás-igazgatóinak körében. A felmérés eredménye szerint ugyanis a hazai hr-menedzserek inkább a kézzelfogható problémákra koncentrálnak, mintsem a hosszú távú építésre-építkezésre. A felmérés szerint a hazai nagyvállalatok többsége a hr-témaköröknek csak kis szeletével foglalkozik, nem fektet megfelelő hangsúlyt a vállalat hatékonysága szempontjából is fontos problémákra, mint a megfelelő szervezeti kultúra kialakítása, a tehetséggondozás, a belső kommunikáció, az uniós csatlakozásra való felkészítés vagy éppen a hr hatékonyságának a mérése - állapítja meg a felmérés összegzése.

Meglepőnek nevezte a felmérés eredményét Toldi Gábor, a Hewitt Inside marketingigazgatója, s ezt azzal indokolta, hogy nagyon kevés cég gondolkodik ma még Magyarországon a hr-ről stratégiai szinten, pedig - tette hozzá - a megfelelő, tehetséges munkaerő kiválasztása és megtartása jelenti a cégek jövőjének kulcsát. Ez pedig mindenképpen hosszabb távú, stratégiai gondolkodást igényel, szemben az azonnali eredményt hozó tevékenységekre való koncentrálással, szögezte le. Mintegy sommázva a felmérés eredményét arra is rámutatott: jelenleg inkább a rövid távú szemlélet jellemző a piacra. Az európai uniós csatlakozás és a növekvő versenyhelyzet ugyanakkor várhatóan nagyobb fokú stratégiai gondolkodást és egyfajta szemléletváltást igényel majd a hr-vezetőktől, fejtette ki - a felmérés tükrében optimistának tűnő - véleményét.

Ami a felmérés konkrét eredményeit illeti, a kutatók részint arra voltak kíváncsiak, milyen stratégiát követnek, illetve milyen területeket tartanak fontosnak a mai magyar HR-menedzserek munkájukban. Kiderült, nem is minden cég tartja eleve fontosnak a humánerőforrás-gazdálkodást. A megkérdezett vállalatok döntő többsége rendelkezik ugyan stratégiával a hr területén, de legtöbbjük csak a külső körülményekhez alkalmazkodva, három évente aktualizálja azt. Pedig - mutat rá a Hewitt Inside - a stratégiák folyamatos aktualizálása azért is fontos, mert - a cégek saját bevallása szerint is - a mindenkori piaci helyzet, a különféle átszervezések és tulajdonosváltások rengeteg feszültséget eredményeznek a megfelelő hr-politika kialakításakor.

Még lehangolóbbnak tűnik arra a kérdéskörre kapott válaszok eredménye, amely a jövőre vonatkozó elképzeléseket mutatja. A prioritásokról ugyanis bizonytalanul nyilatkoztak a megkérdezettek, akik inkább a jelen kiemelten kezelt területeit sorolták fel. Így a teljesítményértékelési rendszer működtetését a hr-vezetők 34 százaléka, ám az EU-csatlakozásra történő felkészülést és a hr hatékonyságának mérését már alig vették figyelembe a következő évi hr-stratégia kialakításakor. A külső tanácsadók alkalmazását körbejáró kérdéscsoportra adott válaszokból pedig az derül ki egyértelműen, hogy némileg szimplifikáltan közelítik meg ezt a kérdést a mai magyar hr-vezetők. Ilyen tanácsadót legtöbbször speciális feladatok ellátására, vagy részfeladatok megoldására alkalmaznak, s akkor is leginkább a problémafeltáró koncepciót kidolgozó fázisában, illetve a lebonyolítás és a hatékonyság mérése során. A legkevésbé az üzleti igények hr alapú támogatása és a karriertervezés során merül fel külső tanácsadó bevonása. Az előbbi esetben a belső kidolgozás, megoldás is hiányos. Kiderült, a cégek általában a rövid távú célokat helyezik előtérbe és csak az azonnali és kézzelfogható eredményeket hozó szolgáltatásokra kíváncsiak. Ez a vállalati hozzáállás pedig meglehetősen szűk kereteket ad a hr-szakmának és ezzel megkérdőjelezi fejlődésének lehetőségeit is, szögezi le a Hewitt Inside tanácsadó cég felmérését összegző elemzés.