A Mavir Zrt., mint átviteli rendszerirányítási engedélyes feladata, hogy a magyar villamos-energia rendszer részét képező átviteli hálózatán a hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelő stratégián alapuló fejlesztési, felújítási, karbantartási és üzemeltetési tevékenységével biztosítsa a hálózat hosszú távú, biztonságos rendelkezésre állását, a hazai villamosenergia ellátásbiztonság európai szintjének folyamatos fenntartását. Ennek érdekében elkészíti, és folyamatosan aktualizálja az átviteli hálózat fejlesztési tervét, melyet a Magyar Energia Hivatal részére jóváhagyásra benyújt. Ezen jóváhagyott terv alapján fejleszti és tervezi az átviteli hálózatot.

Az 1993-ban meghatározott alaphálózati stratégia eredményeként a korábban egy 400/120 kV-os transzformátorral és egy átviteli hálózati távvezetékkel ellátott Békéscsaba 400/120 kV-os alállomásba beépült a második transzformátor és 2003-ban üzembe helyzeték a Sándorfalva-Békéscsaba 400 kV-os távvezetéket, amely az üzembiztonságot és a térség ellátásbiztonságát is erősítette. A hálózatvizsgálatok ugyanakkor azt mutatták, hogy az ellátásbiztonság növelése érdekében egy további 400 kV-os távvezetéki kapcsolat is szükséges. Erre jó lehetőséget nyújtott, hogy a Mavir Zrt. romániai partnercége, a Transelectrica is hálózatfejlesztéseket tervezett a térségben.

A megindult tárgyalások eredményeként 2005-ben a két cég létesítési szerződést kötött a békéscsabai alállomás és a romániaia Nadab közelében – Nagyvárad és Arad irányú távvezetéki kapcsolatokkal – felépítendő új alállomás közötti 400 kV-os távvezetéki összeköttetés létesítéséről. Előzőleg, 2004-ben a dél-kelet európai térség villamosenergia-rendszere (UCTE II. szinkronzóna) – Magyarországon keresztül – ismét összekapcsolódott a nyugateurópai villamos energia rendszerrel. A Békéscsaba – országhatár – (Nadab) – Arad 400 kV-os projekt révén az idén létrejövő második magyar-román irányú 400 kV-os kapcsolat a hazai ellátásbiztonság mellett az európai villamosenergia rendszeren (UCTE) belüli hálózati kapcsolatokat is erősíti, európai szinten is növelve a rendszerbiztonságot. Az új 400 kV-os összeköttetés létesítésével kapcsolatos feladatokat a Békéscsaba – országhatár 400 kV-os projekt keretében 2005-ben határozták meg. A projektre mintegy 4,2 milliárd forint irányoztak elő. A Magyar Energia Hivatal a távvezetéki összeköttetést 2005. február 4-én kelt 20/2005. sz. határozatában nyilvánította közcélúvá.

A projekt céljai a következők:
• A térség fogyasztói számára az elvárt biztonságnak megfelelő ellátás megerősítése.
• A létrejött UCTE II. szinkronzóna csatlakozás üzembiztonságának növelése újabb magyar-román összeköttetéssel.
• Hosszú távon korrekt villamosenergia-rendszeri együttműködés megteremtése.
• Az áramkülkereskedelem műszaki feltételeinek megteremtése, a liberalizáció segítése.

A projekt magyarországi része két fő feladatból állt.
 1.) Meg kellett építeni a Békéscsaba – országhatár 400 kV-os távvezetéket. A mintegy 38,8 kilométer hosszú vezetéket duplex felületvédelemmel, kétrendszerű, úgynevezett fenyő típusú oszlopokkal építették. Az első kiépítésben az egyik áramvezető rendszert 500/65 mm2 keresztmetszetű, kettős kötegű áramvezető sodronyokkal szerelték. A távvezeték védővezetője távközlési célú optikai szálakkal is rendelkező OPGW. A távvezeték alkotóelemeit versenytárgyaláson szerezték be, a kivitelező az MVM csoporthoz tartozó Ovit Zrt. volt. A sodronyt az S.C. Iproeb, a szigetelőláncokat pedig az FCI Furukawa szállította.

2.) Ki kellett bővíteni az eredetileg 400/120 kV-os hagyományos szabadtéri kivitelú, úgynevezett másfél megszakítós diszpozíciójú alállomást. Az alállomás a bővítés előtt 400 kV-on egy teljes kiépítésű – a Sándorfalva és Albertirsa 400 kV-os távvezetékeket kiszolgáló – távvezetéki mezősorral üzemelt. A 400/120 kV-os transzformátorok közvetlenül, csak szakaszolón keresztül kapcsolódtak egy-egy gyűjtősínre. A bővítés első lépéseként 2006-ban kiépült a 400/120 kV-os transzformátorokat kiszolgáló teljes mezősor, ezzel megszűnt ez az úgynevezett transzformátorsínes kialakítás és nőtt a kapcsolási szabadságfok. A bővítés második lépéseként a romániai irányú vezeték csatlakoztatásához új részleges kiépítettségű távvezetéki mezősor telepítettek, két mezőszelettel.
Az alállomás bôvítéséhez szükséges primer készülékeket a Mavir Zrt. közbeszerzési versenytárgyalásokon szerezte be. A kivitelező az Ovit Zrt. volt, a munka során az alállomás folyamatosan üzemelt. A megszakítókat és szakaszolókat, valamint a túlfeszültség korlátozókat az ABB Kft., az áramváltókat a Trench, a kombinált mérőváltókat pedig a Koncar szállította. Az egyes részfeladatokban, a műszaki ellenőrzésben jelentős mérnökirodai segítséget nyújtott a szintén az MVM csoporthoz tartozó MVM ERBE Energetika Zrt. Mindkét részfeladatot úgy végezték el, hogy az lehetőséget ad egy további romániai irányú 400 kV-os összeköttetésre is.
A Békéscsaba – országhatár 400 kV összeköttetés előkészítését, terveit és tanulmányait és az építést az Európai Unió a TEN – E (Trans European Networks – Energy) programban támogatja.

Csapatmunka

A szerdai átadás során Tari Gábor, a Mavir Zrt. vezérigazgatója a cég közleménye szerint elmondta: „A projekt megvalósításával elért eredmények között feltétlenül említést érdemel, hogy az alállomás üzemelése – vagyis a fogyasztók ellátása – a rekonstrukció teljes ideje alatt folyamatos és zavarmentes volt. Ebben jelentős szerepe volt a kivitelezést fővállalkozóként végző Ovit Zrt. nagy tapasztalatának és szakértelmének, valamint a műszaki ellenőrzést végző MVM ERBE Zrt. mérnökirodai támogatásának és a helyszíni személyzet pontos és gondos munkájának is.”