Négy új szoborral gazdagodik Győr városa 2015-ben az Együtt Közösségeinkért Egyesülettel való összefogás révén. Az egyesület „köztéri művészetért” projektje 2014 nyarán indult azzal a céllal, hogy közvetítsen művészek és önkormányzatok közt, és ennek ereménykeképpen új köztéri szobrok kerülhessenek ki a városi terekre. Először a győriekkel sikerült megállapodniuk.

A kultúra, a gazdaság és az önkormányzat együttműködését elérő kezdeményezés kiötlői fontosnak érezték a közterületeken megjelenő műalkotások művészi színvonalának emelését, valamint olyan fiatal szobrászművészek helyzetbe hozását, akiknek nemhogy köztéri szobruk, de talán még önálló kiállításuk sem volt.

Az Együtt Közösségeinkért Egyesület nem erre a munkára jött létre, más területeken működött eddig. Egészségmegőrző programot vittek orvosok közreműködésével, majd régi, elhagyott temetők tisztítását végezték, mielőtt a közterületekre szánt szobrászati munkák önkormányzatoknak szánt kiajánlásába fogtak. Mélykúti Beatrix, aki korábban a BÁV, majd a Képcsarnok árveréseit vezette, Barabás Lajos műgyűjtő és Kontur András szobrászművész kereste meg őket az ötlettel, miután kiderült számukra, közhasznú egyesületet létrehozni se nem egyszerű, se nem gyors folyamat.

Ezért kerestek egy már létező egyesületet, amelynek profiljába beilleszthető a művészeti tevékenység, és befogadja őket. Az elgondolás szerint felveszik a kapcsolatot önkormányzatokkal, bemutatják a képviselt szobrászokat, és köztéri alkotásokat ajánlanak fel. Az Együtt Közösségeinkért Egyesületnek megtetszett az ötlet, olyannyira, hogy mindhárom ötletgazdát bevették egyesületi tagnak, sőt Mélykúti Beatrixot társelnökké is választották.

Az eredeti célt, hogy létrehozzanak egy kőszobrászati szimpóziumot, és az ott megszülető műalkotások kerüljenek ki köztérre, nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Több önkormányzattal felvették a kapcsolatot, egyelőre egyedül a győriek reagáltak, ahol a szimpóziumra nem voltak adottak a feltételek, de a győri önkormányzat mind a négy, általuk képviselt szobrászművésztől rendelt szobrot. Művészeti kérdésekben szabadságot adtak, egy konkrét kérésük volt, a Bercsényi ligetbe gróf Bercsényi Miklósról kértek portrészobrot Ámmer Gergőtől.

Martin Henrik Kismeteorit című művét a győri Rómer Flóris Múzeum udvarán állítják fel, Sallay Dániel Három folyó című alkotásának és Kontur András Keresztszobor című kompozíciójának is megtalálta már a helyét a helyi önkormányzat. Az önkormányzat döntött a szobrok befogadásáról, de az anyagi hátteret négy helyi cég biztosította. Az egyesület céljai közé tartozik további önkormányzatokkal együttműködni, valamint a művészkör bővítése.
A köztéri szobrokon kívül hazai nagyvállalatok székhelyének belső udvarába, kertjeibe is szeretnének szobrokat elhelyezni. Bár klasszikus kereskedelmi galéria nyitását nem tervezik, azoknak a fiatal művészeknek, akikkel együttműködnek, a kortárs színtéren való megjelenését támogatják.