előírás

Van-e visszatérés?

Hiba volna a XIX. század utolsó harmadát jellemző jogi gondolkodás Prokrusztész-ágyába kényszeríteni a folyvást változó részvénytársasági szabályozást.

Mostohagyerek a dunai hajózás

A Duna magyarországi szakasza sok tekintetben nem felel meg az európai előírásoknak, illetve nem teljesíti az unió 2001-es, az EU közlekedéspolitikáját összefoglaló úgynevezett „Fehér Könyv” fejlesztési előirányzatait.
1
Világgazdaság Piactér