A három koalíciós pártnak a képviselők jogállásáról szóló törvény módosítása érdekében ezen a héten benyújtott indítványát csak abban az esetben fogadhatja el még az idén a parlament, ha annak jelenlegi szövegén nem változtatnak. Az MSZP ugyanis már jelezte, hogy bár a korrekció szükségességével egyetért, a javaslat házszabálytól való eltéréssel történő tárgyalását elutasítja, ami pedig csak a képviselők négyötödének hozzájárulásával érhető el. "Nem akarjuk, hogy ez a vita beárnyékolja a költségvetést" -- indokolta az álláspontot Keller László (MSZP). Ezek után az indítvány leghamarabb a december 4-én kezdődő plenáris hét napirendjén szerepelhet, mert -- mint azt Áder János házelnök a házbizottság csütörtöki ülése után is jelezte -- a javaslatról a bizottságok még nem tárgyalhattak. A szocialisták támogatására egyébként eleve szükség van a módosítás elfogadtatásához, hiszen az csak a képviselők kétharmadának támogatása esetén lehetséges.
Az viszont kérdéses, hogy a hárompárti egyeztetésen átment normaszöveg módosítás nélkül megfelel-e az eredeti célnak. Az ugyanis jelenlegi állapotában nem teszi lehetővé a képviselők korábbi vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságra hozatalát. A Répássy Róbert (Fidesz), Horváth Balázs (MDF) és Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) által benyújtott javaslat vonatkozó szakasza úgy rendelkezik: a törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott vagyonnyilatkozatokat a hatálybalépést követő tíz napon belül vissza kell adni a képviselőknek, akik azokkal a továbbiakban szabadon rendelkezhetnek. Salamon László, az ügyrendi bizottság fideszes elnöke úgy látja, lehetséges, hogy ezt a pontot korrigálni kell, hiszen a vagyongyarapodást a korábbi vagyonnyilatkozatok alapján lehet vizsgálni. A tervezet alapján egyébként a jövőben a képviselők vagyonnyilatkozatainak csak nyilvános része lenne.
A parlament ügyrendi bizottsága csütörtökön arra hivatkozva utasította el az MSZP házszabály-módosításra tett javaslatának tárgysorozatba vételét -- amely a mentelmi bizottság hatáskörét szélesítette volna ki --, hogy a képviselők jogállásáról szóló hatályos törvény nem teszi lehetővé a zárt vagyonnyilatkozatok mentelmi bizottság általi felbontását. Ezzel az indokkal a testületnek a Torgyán József által kezdeményezett vizsgálóbizottságot sem kellett volna általános vitára alkalmasnak minősítenie, hiszen a zárt részekhez az sem lenne jogosult hozzáférni -- mondta Keller László. Hozzátette: e szerint a koalíció nem akar vizsgálatot Torgyán József házépítése ügyében.
Salamon László kérdésünkre elismerte, hogy a vizsgálóbizottság lehetőségeinek lennének korlátai, de kiemelte, a Torgyán József-féle kezdeményezés negyedik pontját ki kellene venni a javaslatból. Ez rendelkezne úgy, hogy az ad hoc bizottság jogosult a zárt borítékban lévő vagyonnyilatkozatokba betekinteni és azokat vizsgálat tárgyává tenni.