A kormány -- mint arról lapunk már hírt adott -- tavaly június végén fogadta el az elektronikus közbeszerzés koncepcióját, és akkor döntött a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről is. Határozata szerint a rendszer 2002. február 1-jéig fokozatosan áll fel, 2000. július 15-ig pedig meg kell indítani az elektronikus közbeszerzés technikai megvalósítására vonatkozó eljárást. A szerződéskötés határidejét a kormány az elmúlt év október 15-ében -- felelős a Miniszterelnöki Hivatalt (MeH) vezető miniszter, a kormányfő informatikai főtanácsadójával együttműködve -- határozta meg.
Az elektronikus közbeszerzési rendszer technikai megvalósítására szóló pályázatot azonban máig sem indították meg -- erősítették meg lapunknak.
Információink szerint a Magyar Posta Rt. is szerepet kíván vállalni az elektronikus közbeszerzésben. Ezt az értesülésünket Szigeti Ildikó, a postatársaság szóvivője sem cáfolta, de többet nem árult el. Más forrásból úgy tudjuk, hogy a cég február végére elkészítendő stratégiájában is helyet kap. A postai részvételről szóló híreket támasztja alá, hogy Kalmár István, a posta tavaly decemberben kinevezett elnök vezérigazgatója a kormányfő informatikai főtanácsadójaként vett részt az elektronikus közbeszerzés koncepciójának kidolgozásában.
A tavaly elfogadott elképzelés szerint az elektronikus közbeszerzés rendszerében az iratokat elektronikus úton kell megküldeni a címzetteknek, illetve közzétenni. Az így továbbított iratok hitelességét a rendszerben részt vevők elismerik, a működtetőnek kell biztosítani a technikai biztonságot. A határozat egyebek között kitér arra is, hogy a szerződéskötés és a fizetés is elektronikus úton történjen.
A koncepció értelmében az egyszerűsített eljárás keretében a jegyzéken szereplő szállítók meghatározott forma szerinti, folyamatosan aktualizált árajánlatot tartanak a rendszerben. Ez a beszerzés tárgyára és a teljesítés körülményeire vonatkozó lényeges adatokat tartalmazza. A megrendelő a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés esetén, ha több megfelelő alapajánlat is rendelkezésre áll, a legmegfelelőbbet választva közvetlen megrendelés útján szerződést köt, és közzéteszi az eljárás eredményét.
Az elektronikus közbeszerzési eljárás másik típusának, a felhívásosnak a szabályozása során az előzőeket veszik figyelembe. Attól eltérni az elektronikus forma által megkívánt területeken, a határidőknél és az ajánlati kötöttségnél célszerű -- derül ki a vonatkozó kormányhatározatból.
Eszerint a 2002. január 31-ig fokozatosan létrejövő rendszer első fázisaként 2001. április 30-ig ki kell alakítani az elektronikus közbeszerzés informatikai rendszerét olyan szintig, hogy az alkalmas legyen a szállítók jegyzékének kialakítására és közzétételére, valamint -- az informatikai termékek és szolgáltatások tekintetében -- az egyszerűsített eljárások lefolytatására úgy, hogy azokban elektronikus iratokat és digitális aláírásokat lehessen használni. A technikai kialakítást követően pedig legalább két hónapot kell biztosítani a rendszer felhasználóinak felkészülésére.
Ezzel összefüggésben -- derül ki a határozatból -- az informatikai termékekre és szolgáltatásokra szóló központosított közbeszerzési szerződéseket úgy kell megkötni, hogy azok hatálya az elektronikus közbeszerzés rendszeréhez tartozó szervezetekre 2001. július 1-jétől ne terjedjen ki.
Az elektronikus közbeszerzés informatikai rendszerét müködtető, valamint az eljárással kapcsolatos hitelesítő tevékenységet ellátó szervezet megbízásának, illetve megalakításának határideje is ez év április 30-a. Az elektronikus közbeszerzés informatikai rendszerét második fázisban 2001. október 31-ig, a harmadikban 2002. január 31-ig kell továbbfejleszteni. Ekkorra -- egy elvégzendő vizsgálattól függően -- alkalmasnak kell lennie az ellenérték elektronikus úton való megfizetésére. Továbbá arra, hogy a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó valamennyi árut és szolgáltatást ezen a rendszeren keresztül lehessen beszerezni, valamint arra is, hogy bármely szervezet alkalmazhassa önként az egyszerűsített elektronikus közbeszerzési eljárás szabályait.