Az egységes szervezet létrehozását az indokolja, hogy a törvénymódosítások értelmében a honosítás mellett a tartózkodási és a letelepedési engedélyekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásának illetékessége is civil hatáskörbe fog kerülni -- közölte Végh Zsuzsanna, a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának (BM BÁH) főigazgatója. Ezzel párhuzamosan a jövőben a rendőrség és a közigazgatási hivatalok hatásköre megszűnne az idegenrendészeti ügyekben.
Lakatos László, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal főosztályvezetője elmondta: a feladatokat a bevándorlási hivatal venné át, amely így több száz fős, saját régiós hálózatot irányító szervezetté alakulhat át. A területi szervek -- a BM BÁH főigazgatója szerint -- részben a jelenlegi ügyfélforgalom figyelembevételével, részben pedig a EU majdani külső határainak vonalát követve épülhetnek ki.
A leendő irodák pontos száma és az itt dolgozók létszáma, valamint a szervezeti reform költségigénye egyelőre még nem ismert, mert az átalakítás koncepciójának kidolgozása még nem fejeződött be. A tervek szerint ez a törvénytervezetek elfogadását követően kormányrendelet formájában épülne be a jogszabályokba, s az egységes migrációs szervezet a törvénycsomag életbelépésével egyidejűleg, 2002. január 1-jén kezdhetné meg működését.
A legnagyobb ellenzéki párt fenntartásokkal fogadja, hogy az összes, migrációval kapcsolatos ügy kezelésére egy országos hálózattal rendelkező főhivatalt hoznának létre, s hogy a jogszabálytervezetekben erre csak egyetlen helyen található utalás. Az MSZP egyébként is csak feltételekkel, módosító indítványai elfogadása esetén hajlandó megszavazni a kétharmados többséget igénylő jogharmonizációs javaslatcsomagot. A tervezetek részletes vitája szerdán kezdődik meg az Országgyűlésben.
Kósáné Kovács Magda szocialista képviselő elmondta: a párt a menekültkérelmek elbírálásával kapcsolatban ragaszkodik a másodfokú jogorvoslat lehetőségének és a bíróság megfelelő szerepének biztosításához, valamint több más -- a letelepedési engedéllyel, a kiutasítással, valamint a befogadotti státussal kapcsolatos -- javaslatának elfogadásához is. Ennek ellenére a Fidesz egyelőre bízik a megegyezésben. Gyimesi József, a párt képviselője szerint az ellenzék számára jelzésértékű lehet, hogy a kormány több módosító indítványukat már elfogadta annak érdekében, hogy ne merüljenek fel kétségek a törvénymódosításokkal kapcsolatban.
A BM szándékai szerint a külföldiek beutazásával, a határőrizettel, a menedékjoggal és a magyar állampolgársággal kapcsolatos tervezetek elfogadásával az érintett területeken befejeződne az európai uniós jogharmonizáció. A csomag életbelépését követően a jelenlegi tízféle vízum helyébe négy, tartózkodási időtől függő egységes vízumtípus lépne, míg a bevándorlási engedélyt a letelepedési engedély váltaná fel. Új típusú bírságok fenyegetnék azokat, akik illegálisan itt-tartózkodó külföldieket alkalmaznak, s a külföldieket sújtó büntetések is szigorodnának. A határon túl élő magyarok könnyebben szerezhetnének magyar állampolgárságot, ugyanakkor lehetővé válna a "csalárd módon" megszerzett magyar állampolgárság visszavonása. Egyszerűbbé válhat azoknak a kiutasítása is, akiknek a menekült- vagy menedékeskérelmét a hatóságok már elutasították.