Az ügyészség az emelkedő terhek mellett is magas színvonalon és közmegelégedéssel végzi a munkáját -- véleményezte Polt Péter a szervezet első félévi bűnüldözői tevékenységét. A legfőbb ügyész elmondta: a beérkező ügyek száma az ismertté vált bűncselekmények számának növekedését meghaladva, 11,1 százalékkal emelkedett. Ennek ellenére az ügyészség 96,5 százalékos váderedményességi mutatója lényegében megegyezik az előző évivel, az esetek 94 százalékában a törvény által az ügykezelésnél megszabott 30 napos határidőt tartani tudták, s a 60 napnál is hosszabbra nyúló eljárások aránya mindössze 0,1 százalékot tett ki -- mondta Polt Péter.
A legfőbb ügyész szerint a büntetőeljárások gyors lefolytatását szolgálta az is, hogy az első fél évben 15,1 százalékkal növelték a nyomozások feletti fokozott ügyészségi felügyeletek számát, s 2001 első hat hónapjában összesen 756 vizsgálatot folytattak le a többi nyomozó hatóság munkájával kapcsolatban. Mintegy 20 százalékkal emelkedett a bíróság elé állítások száma is, amely ügyekben az elkövetéstől számítva átlagosan mindössze két hét telik el az elsőfokú bírósági ítélet megszületéséig.
Az ügyészségi reform során végrehajtott szervezeti változásokról a legfőbb ügyész elmondta: a két hónappal ezelőtt felállított KÜNYH ügyészei június 1-je óta 103 ügyet vizsgáltak ki. A szervezet 10 ügyésszel és 15 segítővel kezdte meg munkáját, amit a korábbi elképzelések szerint az év végéig növeltek volna együttesen 35 főre (VG, 2001. május 31.), de a hivatal túlterheltsége miatt várhatóan előbbre kell hozni a létszámfejlesztést. Eddig 24 országos ügy kivizsgálásába kapcsolódott be a szintén az ügyészségi reform során -- a Legfőbb Ügyészségen belül -- létrehozott kiemelt ügyek osztálya is, és ennek a részlegnek az ügyészei foglalkoznak többek között a Postabank, a Concordia Közraktározási Rt., a Magyar Nemzeti Üdültetési Alapítvány és az országgyűlési képviselők ügyeivel is.