A Hunguest Vagyonkezelő Rt. már korábban kezdeményezte a vagyonkezelői szerződés módosítását, hiszen elfogadhatatlan számukra, hogy a 10,5 milliárdos vagyonból éves szinten csak 250-300 millió forintot realizáljanak. A korábban megfogalmazott cél az volt, hogy a Hunguest Hotels Rt. -- amely 53 százalékban az Arago-csoport, 47 százalékban a Hunguest Vagyonkezelő Rt. tulajdonában van -- ne csak felhalmozásra, hanem osztalékfizetésre is biztosítson forrásokat.
Lapunk úgy tudja, hogy ennek kiváltásaképpen tett az Arago a közelmúltban ajánlatot a vagyonkezelőnek. E szerint a Hunguest Vagyonkezelő Rt. jelenlegi tulajdonhányada 25 százalék plusz egy szavazatra csökkenne, s cserébe 4,5 milliárd forint készpénzt, valamint 2,5 milliárd forint értékű ingatlanvagyont kapna egy a Balaton déli partján lévő üdülő formájában.
Emellett a vagyonkezelő részvénytársaság 2,1 milliárd forint értékű részvénypakettje 2,5 milliárd forint értékűre emelkedne, ami azt jelenti, hogy a befolyásuk a jelenleginél nem lenne kisebb. Az ajánlatcsomag része, hogy a többségi tulajdonos vállalja azt is: a vagyonkezelő az éves nyereség egyharmad részét osztalékként megkapja.
A Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma az ajánlatot az adott helyzetben méltánylandónak minősítette, s egyben felhatalmazta a Hunguest Vagyonkezelő Rt. elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat róla. A kuratórium január végén vagy február elején kíván e témára ismételten visszatérni. Az Arago részéről lapzártánkig senki sem nyilatkozott.
A befektetési holding eközben bejelentette, hogy élt a saját részvények vételére vonatkozó közgyűlési felhatalmazással. Összesen az alaptőke 9,1 százalékát vásárolták meg, amely 439 873 darab C sorozatú, bemutatóra szóló törzsrészvényből és 45 974 B sorozatú, névre szóló kamatozó részvényből tevődött össze. A tranzakcióra a forgalmi adatok ismeretében csak a tőzsdén kívül kerülhetett sor (a kamatozó papírok egyébként sincsenek bevezetve a börzére). Az eladók személyét nem tette közzé az Arago, de a papírok darabszáma nagyon közeli ahhoz a mennyiséghez, melyet a cég névváltozása kapcsán lezajlott részvénycserénél érvénytelenítettek, mivel azokat tulajdonosaik nem adták le.
A közgyűlési határozat a névérték 200 százalékában, azaz 2000 forintban maximálta a saját részvényekért fizethető vételárat. A vásárlás mindenképpen jó üzletnek tűnik, hiszen az Arago mindössze 600 forintos árfolyamon áll. A közlemény arra sem tér ki, hogy mekkora vételárat fizettek a papírokért.
Amennyiben a megvett csomagban az érvénytelenített részvények is benne vannak, akkor azok ellenértéke nem kamatozó letéti számlára kerül, ezért a tulajdonosok az általános elévülési időn, azaz öt éven belül jelentkezhetnek. Ezt követően az összeg tőketartalékba kerül, és azzal az Arago szabadon rendelkezhet.