A felszámolást végző Kossuth Holding közleménye szerint folytatódik a Globex-csoporthoz tartozó Pannónia Befektetési Alapkezelő felszámolása, amely kiterjed az általa kibocsátott Rezidencia és Rezidencia II. ingatlanbefektetési alapokra is. (A sajátos jogi megoldást az tette szükségessé, hogy a korábbi törvény úgy rendelkezett a befektetési alapok felszámolásáról, hogy azok nem tartoztak a csődtörvény hatálya alá.)

Az alapok vagyoni eszközeinek értékesítése lezárult. A felszámolás befejezése viszont egy budapesti, IX. kerületi ingatlan ellenértéke tárgyában indult per, és az elsőfokú bíróság által elutasított három kifogás fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság előtt folyamatban lévő másodfokú eljárás jogerős befejezése után lehetséges.

Az ingatlan ellenértéke tárgyában folyó pert a Rezidencia-alap felperesként első fokon elvesztette. A fellebbezés 2000 júliusa óta a Legfelsőbb Bíróság előtt van, tárgyalást még nem tűztek ki. A 174 millió forintos vitatott ellenérték diszkontkincstárjegyben kamatozik. Az alperes egyébként egy a Globex-csoporthoz tartozó másik társaság, amely szintén felszámolás alatt áll.

A felszámolóbiztos lapunk kérdésére elmondta, hogy a per megnyerésével a befektetési jegyek tulajdonosai a névérték 10-15 százalékának megtérülésére számíthatnak. Pervesztesség esetén nem marad a befektetők között felosztható vagyon. Az 1999 óta folyó felszámolás során a felszámoló kétszer készített közbenső mérlegeket, ezeket a bíróság mindkét alkalommal jóváhagyta.

A két Rezidencia-alap károsultjai között több önkormányzat és néhány száz magánszemély szerepel, a kibocsátott befektetési jegyek névértéke mintegy 1,5 milliárd forint volt.