A Magyar Export-Import Bank Zrt.  2022. október 10-én, 2022. október 13. értéknappal nyilvános forgalomba hozatal útján értékesíti az EXIM 2023/6 Kötvény első sorozatrészletét. A kibocsátó által közzétett, az EXIM 2023/6 Kötvény első sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatalának ismertetője és nyilvános ajánlattétele szerint a kibácsátás főbb felételei az alábbiak:

 

A kötvényeket a forgalomba hozatali eljárás során devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. A devizakülföldi szervezetek által, vagy javára szolgáló kifizetésekre a hatályos devizajogszabályok rendelkezései az irányadóak. Egyéb országok jogszabályi korlátozásaira tekintettel a Kibocsátó felhívja az Ismertető olvasóinak figyelmét a korlátozásokra vonatkozó tájékozódásról. A dematerializált Kötvények átruházása értékpapírszámlán történő terhelés és jóváírás útján történik. A befektetők Számlavezető részére adandó megbízásai tekintetében az adott Számlavezető üzletszabályzata az irányadó.