Az MNB kezdeményezésére jövőre szigorodnak a Btk. tőkepiaci visszaélésekre vonatkozó szabályai. január 1-jétől bennfentes kereskedelemnél, tiltott piacbefolyásolásnál is minősített eset lesz, ha e bűncselekményeket tőzsdei céghez kötődő személy követi el. Őket a törvénymódosítás nyomán az eddiginél szigorúbb, akár 5 év szabadságvesztés és magas összegű piacfelügyeleti bírság fenyegeti.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság (illusztráció)

Hat és fél év alatt 800 millió forint bírság

A Magyar Nemzeti Bank a piaci visszaélésről szóló irányelv (MAD) és a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) 2016. júliusi hatálybalépése óta különösen szigorúan lép fel a tőkepiaci visszaélésekkel szemben.

A jegybank ez idő alatt közel 40 esetben tett feljelentést bennfentes vagy tiltott piacbefolyásolás elkövetésének gyanúja kapcsán. A feljelentések alapjául szolgáló határozatokban az MNB közel 800 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki. 

Ebből a piaci manipuláció miatt kiszabott bírságok a félmilliárd forintot is meghaladták, de bennfentes kereskedelem miatt is szűk 300 milliós piacfelügyeleti büntetést szabott ki a jegybank.

A tőzsdei cégvezetők is érintettek

Az elmúlt években az MNB által feltárt piaci visszaéléseket esetenként tőzsdei cégek tisztségviselői, alkalmazottai követték el – pozíciójukkal, helyzetükkel visszaélve. Ezt a jegybank eddig is kiemelt súlyosbító körülményként értékelte, tekintve, hogy ők az adott tőzsdei cégben betöltött – sok esetben koordináló, irányító – szerepüket is felhasználva jelentős mértékben sértették a tőkepiac zavartalan működését.

Ezen esetekben ráadásul a jogsértő magatartást a tőkepiac működését, a vonatkozó szabályokat ismerő (és annak mindennapi gyakorlatában is jártas) emberek valósítják meg, akiktől pozíciójuknál fogva fokozottan elvárható lenne a jogszabályi előírások betartása.

Szigorúbb szabályozás januártól

E felügyeleti tapasztalatok, illetve az MNB és az Igazságügyi Minisztérium szakmai együttműködése alapján jövő évtől kibővül a Büntető törvénykönyv (Btk.) bennfentes kereskedelemre és tiltott piacbefolyásolásra vonatkozó rendelkezései tekintetében a minősített esetek alanyi köre. 

E szerint bennfentes kereskedelem esetén öt évig terjedő szabadságvesztést kockáztat, aki a bűncselekményt nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátónak a bennfentes információhoz feladatkörénél fogva hozzáférő tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként követi el. 

A tiltott piacbefolyásolás esetén a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó valamennyi tisztségviselőjére vagy alkalmazottjára kiterjedő, kibővített minősítő körülmények az összes alapesetre vonatkoznak majd, és szintén 5 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását teszik lehetővé. A szigorítás a Budapesti Értéktőzsde minden kereskedési helyszínén, így a fő piac mellett az Xtend- és az Xbond-piacon listázott valamennyi kibocsátóra vonatkozik.

A jegybank javaslatát elfogadva – az MNB piacfelügyeleti hatáskörének bővülésére tekintettel – jövőre már jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek, azaz szintén bűncselekménynek minősül az engedély nélküli közösségi finanszírozási szolgáltatási (crowdfunding), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által vezetett központi nyilvántartásba vétel nélkül páneurópai egyéni nyugdíjtermék-szolgáltatási vagy -forgalmazási, illetve a bejelentés hiányában végzett elektronikuspénz-értékesítői tevékenység is.