Az Opus korábban megfogalmazott stratégiájának egyik legfontosabb eleme volt a holdinghoz tartozó cégek konszolidálása. Hol tartanak ebben a folyamatban, melyek voltak 2022 legnagyobb sikerei ezen a téren?  

Egy külső szemlélő számára nyugalmasnak tűnhetett a tavalyi év, hiszen nem történt akvizíció, nem került a portfólióba új elem, nem voltak szenzációs bejelentések. Ennek ellenére nem volt egy csendes időszak. 

Vida József
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az eredmények és az elérésükhöz vezető út is visszaigazolta a stratégiai céljainkat. Példaként említhetném az energetikai divízióba tartozó, 2021. év során megszerzett vállalatainkat, az Opus Tigázt és az Opus Titászt. Egy tőzsdei cégcsoporthoz mérten is óriási feladatot hajtottunk végre az említett cégek konszolidációja során, az energetikai társaságok nemcsak a szolgáltatás minőségében, hanem eredménytermelő képességükben is hatékonyabbak lettek. 

Hasonló példa erre az élelmiszeripari szegmensben működő két világszínvonalú technológiával működő üzemünk, a Kall Ingredients és a Viresol, ahol a menedzsmenteket egyesítettük, ezzel is hatékonyabbá téve a két társaság működését. 

A gazdasági, geopolitikai környezet nem volt támogató. Az iparágak eredményein ez hogyan csapódott le?

A színfalak mögött zajló feszített konszolidációs munka mellett valóban egy igen turbulens gazdasági környezetben kellett helytállni, az a megugró nyersanyagárak, a kamatkörnyezet, valamint a volatilis devizaárfolyam minden iparágban éreztette negatív hatásait, nem volt egyszerű tervezni. 

Az építőipar válságállónak bizonyult, a megrendelésállomány kiegyensúlyozottsága megmaradt 2022-ben is. Annak ellenére, hogy a logisztikai ütemezésben mind a projektteljesítéseknél, mind a beszállításoknál is érezhetők a késedelmek, a társaságok eredménytermelő képessége töretlen, likviditásuk szilárd, és továbbra is stabil vállalatai az Opus Csoportnak. 

Az energetikai divízió teljesítményének 2021-es és 2022-es összevetése azért lehet torzító, mert 2021-ben csak töredék időszak került beszámításra az évközi akvizíció miatt. Az alaptevékenységből származó bevételek azonban a bázishatástól tisztítva is növekedést mutatnak, annak ellenére, hogy az áram és a földgáz lakossági fogyasztása – az energiatakarékossági törekvések és a szokásosnál enyhébb időjárás miatt – csökkent. A gázelosztási üzletág 8, a villamosenergia-üzletág 41 százalékkal növelte árbevételét.

Sikeresnek tartjuk a turizmus  szegmens tavalyi teljesítményét is, amely a háborús helyzet miatt kialakult energiaársokk, az emelkedő ellenére figyelemre méltó eredményt tudott realizálni. A szegmens mindeközben a magyarországi szállodaipar legnagyobb szállodafejlesztési programját menedzseli, melynek keretében 12 hotel teljes körű felújítását végzi úgy, hogy a felújítások összköltségének kétharmadát saját erőből finanszírozza. A legtöbb projekt esetében a pincétől a padlásig felújítja a Hunguest a szállodákat. 

Ha ma valaki a turizmusban ilyen gazdasági környezetben, ilyen volumenű beruházást, illetőleg emellett további expanziót képes végrehajtani (hiszen megvásárolta és sikeresen integrálta hálózatába a 214 szobás Hotel Eger & Park szállodát), és a felújítások miatti átmeneti szálláskapacitás-kiesés ellenére is a 2019-es rekordévhez hasonló árbevételt tudott realizálni, az sokat mondó, azt hiszem.

Az infláció, az energiaár-robbanás és a bérnövekedés különösen nagy kihívás elé állította az élelmiszeripart, ráadásul ezt a szegmenst még a történelmi aszály is sújtotta. Mindezek ellenére 10 százalékkal, azaz 15,5 milliárd forinttal sikerült növelni a mérlegfőösszeget, üzemieredmény-soron a 2021-es 5,1 milliárd forintos veszteség után 2022-ben már 6 milliárd forintos plusz szerepelt. 

Az EBITDA mutatóban is hasonlóan kedvező hatások figyelhetők meg, tavaly már 1,5 milliárd forint adózott eredményt sikerült elérni, miközben egy évvel korábban még veszteséget jelzett a mutató.

Összességében a tavalyi év minden nehézsége ellenére igen magas adózott eredményt tudott elérni a társaság, a csoportszintű konszolidált mérlegfőösszeg 1042,5 milliárd forint, az üzemi eredmény 34 milliárd, az adózott eredmény pedig 22,23 milliárd forint lett. 

Nem beszélhetnénk ma ilyen jó eredményekről, ha nincs ilyen diverzifikált portfólió, ha nincsenek kiaknázva a szinergiák, és ha hiányzik az anyavállalat és a leányvállalatok rugalmassága, illetve gyors reagálási képessége a megváltozott körülményekhez.

Az elért eredmények tükrében bizton kijelenthetem, hogy az iparágak állták a sarat, az Opus egy válságálló cégcsoport. 

Milyen az iparágak hozzájárulási aránya az eredményekhez? 

A csoporton belül továbbra is az ipari szegmens a legkiemelkedőbb, konszolidált szinten az árbevétel 41 százalékát, míg a mérlegfőösszeg csaknem 30 százalékát adja. Az energetika súlyát tekintve a második, 27, illetve 33 százalékkal. Az élelmiszeripari szegmenst (26, illetve 22 százalék) a turizmus követi a sorban árbevételszinten 6, mérlegfőösszeg tekintetében 11 százalékos súllyal, de éppen ez a két szegmens az, amelyben a legnagyobb növekedési potenciált látjuk.

A folyamatos válságüzemmódban nem sérült a holding tőkeszerkezete?

Az Opus Global Magyarország egyik legtőkeerősebb ipari-termelő-szolgáltató vállalatcsoportja, leányvállalatai a magyar gazdaság stratégiai ágazataiban vezető pozíciókat töltenek be. Ennek megfelelően a csoport a tőkekezelés során igyekszik biztosítani, hogy leányvállalatai folytatni tudják tevékenységüket, és egyúttal maximalizálják a tulajdonosok számára a megtérülést a kölcsöntőke és a saját tőke optimális egyensúlyozásával. A német Scope független minősítőcég idén márciusban monitoring-felülvizsgálat keretében immár ötödik alkalommal erősítette meg a holding kiemelkedő hitelminősítését. A vállalati stabil BB minősítés mellett a kötvénykibocsátáshoz kötődő BBB– minősítés is ismételten megerősítésre került, ez az MNB által elvárt befektetési szintnél négy fokozattal magasabb érték. A működési tevékenységből származó nettó cash flow megháromszorozódott a 2021-es évhez képest, és 101 milliárd forintot tett ki. 

Az adósságszerkezeten belül a legfontosabb cél, hogy a hiteleket és egyéb kötelezettségeket, amelyekre ígéretet tettünk, rendben tudjuk teljesíteni. Ez terv szerint halad. 

A nem ördögtől való, ha pénzt termel, ha értéket teremt, akkor hosszú távon kifizetődő. Ez történt az Opus esetében is, hiszen a bevont forrásokból fontos akvizíciókat, beruházásokat hajtottunk végre, a gyárak, üzemek termelnek, az iparágak jól teljesítenek.

A negatív forgatókönyveikben egy is szerepel? 

A háborúnak közvetlen és közvetett hatásai vannak a gazdaságra és az Opusra nézve is, elég, ha csak az élelmiszeriparra gondolunk, hiszen az ukrán gabona árának, beérkező mennyiségének, minőségének alakulása a teljes piacot befolyásolja. 

Nehéz megjósolni, hogy a gazdasági környezet, a fogyasztói bizalom vagy a forint árfolyama hogyan alakul. Ugyanakkor tavaly még tervezés szintjén is nagy volt a szórás a vállalatok körében, hiszen nemritkán 450-460 forintos euróárfolyamon készültek az üzleti tervek. Ebben ma már megnyugvás látható, nagyjából 400 forintos euróval számol a többség. 

Az Opus számára sem mellékes az árfolyam, hiszen a fontosabb szegmenseinkben meghatározó a devizahatás. 

A kamatok terén viszont maradt a bizonytalanság, általánosságban az üzleti tervekben 10-12 százalékos ráta szerepel. Örvendetes, hogy a kormány feltett szándéka egy számjegyűre csökkenteni az év második felére az inflációt, amely tavaly az inputanyagok tekintetében rendkívül megnehezítette a kiszámítható működést.

Nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt sem, hogy továbbra is mindezt tőlünk teljesen független gazdasági vagy politikai események is befolyásolhatják.

Mindezek tükrében a jövőre nézve hogyan terveznek, könnyebb időszakra számítanak? Terveznek akvizíciót?

Az orosz–ukrán háború szinte valamennyi szektorban hatalmas kilengéseket és tetemes áremelkedést hozott, és miután nem látszik, hogy rövid távon békét kötnek a felek, idén is ezekkel a hatásokkal számolunk. 

Rövid távú célunk a válságok különböző típusának, mértékének kezelése, hogy megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagáljunk a kihívásokra. A legfontosabb, hogy tartsuk meg, sőt, lehetőség szerint növeljük az eredményességet. A pandémia kitörése óta a gazdaság válságüzemmódban működik, ennek megfelelően folyamatos a tervezés és a válságmenedzsment a vállalatok jövedelemtermelő képességének megőrzése érdekében. 

Hosszú távon az a célunk, hogy megőrizzük a diverzifikált portfólión alapuló üzletstratégiánkat. Ha ehhez szükséges további akvizíció, akkor azzal, de a terjeszkedés nem stratégiai cél, csupán egy eszköz arra, hogy maximalizáljuk jövedelemtermelő képességünket.

Vida József
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ha eljönnek végre a békeidők, akkor a turizmus – a felújított szállodákkal – gyorsan húzóágazattá válhat, de az élelmiszeripari divíziónk is hatalmas potenciált rejt magában. Terveink szerint a 2022-ben először pozitívba forduló eredményességi mutatókat a KALL és a Viresol esetén is tovább tudjuk növelni, az energetika pedig továbbra is jó marad a következő időszakban. Az építőipar eredményessége sérülékenyebb ugyan egy nehezebb gazdasági környezetben, de éppen az ilyen esetben segít a több lábon állás, tehát az Opus a diverzifikált portfóliójának köszönhetően a következő öt-tíz évben tudja majd hozni azokat az eredményeket, amelyek egy ilyen tőkeerős holdingtól – amely alatt nemcsak a pénzügyi, de a szakmai tőke is értendő – racionálisan elvárható. 

Az eredmények és a különböző mutatók ellenére az Opus a BÉT egyik legolcsóbb részvénye. Ön szerint miért van ez?

Az igazgatóság elnökeként természetesen az töltene el bizalommal, ha a részvényárfolyam szárnyalna. Az eredmények alapján ez a papír sokkal többre érdemes, a legóvatosabb elemzői célár is megközelítőleg duplájára értékeli az Opus-részvényeket, a cégcsoport jövedelemtermelő képessége is ezt igazolja. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a piac is megérti, átlátja és a helyén értékeli majd a társaságot, és ezt az árfolyam is visszaigazolja majd. 

Nem segítene a piaci megítélésen az osztalékfizetés? 

Biztos vagyok benne, hogy a konszolidációs időszak után erre is sor kerül, az Opus megérett arra, hogy az értékek a holdingon belül is a helyükre kerüljenek. 

Egyelőre úgy gondolkodunk, hogy az Opus előtt további növekedési lehetőségek állnak: a 2022-es számokhoz képest – minden nehézség ellenére – 2023-ban további organikus növekedést tervezünk, ennek megfelelően a menedzsment meggyőződése, hogy a megtermelt eredménnyel ezt a folyamatot kell támogatni.

Ugyanakkor a gazdasági környezet továbbra is nehezen kiszámítható, ilyen hektikus időkben a likviditás aranyat ér, ezért a menedzsment meggyőződése, hogy érdemes tartalékot képezni az Opusban. Szeretjük szárazon tartani a puskaport, és minden jövőbeli lehetőségre felkészülni, de visszatérve a kérdésre: a menedzsment napirenden tartja annak lehetőségét, hogy a gazdasági helyzet konszolidációja esetén az irányába mozduljunk el. 

Hosszú távú tervekről beszél. Mindezt nem befolyásolja a Volántól kapott megbízás? 

A Volánnál egy olyan szakembert kerestek, akinek nagy tapasztalata van egy országos lefedettségű, integrálódó szervezet munkájának koordinálásában. Az nem titok, hogy az elmúlt évtizedekben hasonló tömegű vállalkozások integrálását segítettem. Megtiszteltetésnek tartom, hogy ott is számítanak a tapasztalataimra, de az Opusnál végzett közös munkát ez nem befolyásolja. 2018 óta segítem a vállalatcsoportot igazgatósági tagként, tavaly vettem át az igazgatóság elnöki székét. Mint azt a tavalyi évről szóló jelentés számai is alátámasztják, célegyenesbe fordult a cégcsoport, tevékeny résztvevője leszek a munka betetőzésének.   

Nehéz évben is magas adózott eredményt riportált az Opus

A megkötött szerződésállomány alapján a jövőben is az ipari szegmens adja a csoport árbevételének és nyereségének legjelentősebb részét.