A Magyar Nemzeti Bank a tavaly januárban indított átfogó vizsgálat lezárásával egyidejűleg 10,5 millió forint felügyeleti, valamint 500 000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Pannónia Életbiztosító kizárólagos tulajdonában álló CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosítóra (EMABIT), amely a csoport nem-élet típusú biztosítási tevékenységét végzi.

CIG_LUS_4168
20220614 Budapest CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Multinacionális pénzügyi szolgáltató cégFotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Lesz dolga a CIG EMABIT menedzsmentjének. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A felügyeleti hatáskörében eljáró jegybank számos hiányosságot állapított meg az EMABIT működésével kapcsolatban a 2020. március 10-től a vizsgálat lezárásáig tartó időszakra nézve.

A CIG-leánynak a fenti időpontig

 • a tevékenysége egyes elemeinek kiszervezésével,
 • a kockázatkezelési rendszerével,
 • a megfelelőségi feladatkörével,
 • a Casco flotta termék esetében a díjtarifával,
 • az informatikai biztonsággal,
 • a gépjármű-kárrendezéssel,
 • a tőke- és tartalékkockázatokkal,
 • a termékfelügyelettel és -irányítással,
 • a Flotta casco termékek biztosítási szerződési feltételeivel,
 • a biztosítási szolgáltatásra jogosult személy kártérítési igényével összefüggő tájékoztatási kötelezettségével,
 • a panasznyilvántartásával

kapcsolatos kötelezések teljesítése körében megtett intézkedéseiről – dokumentumokkal alátámasztva – 2024. május 31. napjáig kell írásban tájékoztatnia az MNB-t.

A CIG Pannónia a BÉT honlapján közölte, hogy a hiányosságok pótlását haladéktalanul megkezdte, továbbá, hogy a határozatban rögzített megállapítások a csoport jövőbeni megbízható működését alapvetően nem érintik.

Mint ismert, az EMABIT az MNB által vizsgált időszakot megelőzően, 2019 októberében közölte, hogy olasz határon átnyúló tevékenységével kapcsolatban egy csalássorozat áldozataként hatalmas károkat szenvedett el.