Miután a kölcsönös elismerés elve kitűnően működik az egységes belső piac vonatkozásában, azt a tagállamok közötti igazságügyi együttműködésben is alkalmazni kell -- vélekedett Vitorino. A legfontosabb szerinte a bírói ítéletek, az illegális eszközök befagyasztására vonatkozó döntések és a bírságok kölcsönös elismerésének megvalósítása lenne.
Az Európai Bizottság nemrég hat csomagból álló programot dolgozott ki a kérdés rendezésére. Ezek egyike a természetes személyek előéletével foglalkozik. Első lépésként meg kívánják könnyíteni a tagországok bíróságai és nyomozó szervei számára, hogy egymástól tájékoztatást kérjenek, második lépésként pedig egy központi európai bűnügyi nyilvántartás létrehozását tervezik.
A második csomag a nemzeti vádeljárások összehangolását tartalmazza arra az esetre, ha nem sikerül egységes uniós szabályokat kidolgozni erre vonatkozóan. A harmadik témakör a tizenötökben létező büntetések listájának összeállítása lenne, a negyedik az illegális eszközök befagyasztása és lefoglalása, az ötödik a másik tagországban kiszabott börtönbüntetések letöltése, a hatodik pedig a pénzbírságok kölcsönös elismerésének megvalósítása (kivéve a közlekedésrendészetieket).
A bizottság elismeri, hogy ezek a területek nem ölelik fel a kölcsönös elismerés témakörének egészét, és -- a hat csomagot vázoló, az idén júliusi keltezésű dokumentum szerint -- eltekint attól, hogy megvalósításukra határidőket szabjon. A hét végi nizzai csúcsértekezlet ennek kapcsán felkéri a tanácsot, hogy sürgősen tegyen lépéseket a bírói ítéletek "szabad mozgásának" megvalósítására.
A kölcsönös elismerés elve Vitorino biztos szerint az "európai jogi övezet" megvalósítását kitűző stratégia egyik eleme. A további elemek közül a nemzeti büntetőjogi szabályok közelítését, a rendőri és igazságügyi együttműködés hatékonyabbá tételét és az egyének védelmét emelte ki.