A vámperek száma évek óta szinte változatlan, 800-900 ügy van folyamatban -- mondta lapunknak Miskei László. Az összesen belül azonban csupán 240 az új ügy, a többi a korábbi évekről áthúzódó eset.
Az idén néhány kiemelkedő ügy alaposan megdobta a perértéket. A főosztályvezető elsősorban az 1996 óta húzódó Kordax-perre utalt, melyre december elején tett pontot a Legfelsőbb Bíróság. A per alapja -- emlékeztetett --, hogy a Kordax az Oroszországból vásárolt kőolajat külföldi finomítókban bérmunkában dolgoztatta fel, s a készterméket fogyasztásiadó- és vámmentesen hozta vissza. Az utólagos vámvizsgálat kiderítette, hogy jóval több feldolgozott termék jött haza, mint amennyi az alapanyagból kinyerhető lett volna. Összesen 6,6 milliárd forint az elmaradt vám és fogyasztási összege, ezt növelik meg -- 20 milliárd forintra -- a bírságok és az évek során felhalmozódott kamatok.
Bár a vámhatóság végül is sikert könyvelhet el -- mondta Miskei --, mégsem valószínű, hogy a pénzéhez jut, mivel a cég vagyonának szinte egészét elvitték már korábban a hitelezők.
Igaz, hogy van néhány kiugró összegű per, ám a főosztályvezető szerint a perek összértéke évek óta csökkenő tendenciát mutat. Ebben nem kis szerepet játszik az -- mutatott rá --, hogy az 1995-ös vámtörvényt az ügyfelek is mind komolyabban veszik. A cégek ügyeiben egyre inkább olyan felkészült vámügyintézők járnak el, akik tisztában vannak a törvény előírásaival. Előfordulnak ugyan még értelmezési viták a vámhatóság és az ügyfelek között, ám ezek többsége nem vezet pereskedéshez.
A főosztályvezető szerint a vámhatóság munkájának alaposságát jelzi az a figyelemre méltó adat, hogy a perek 75-80 százalékát megnyerik, illetve az ügy a bíróság megszüntető határozatával zárul.
Az idén indított perek nagyobbik hányada jövedéki visszaéléssel kapcsolatos. A 140 eset közül 44 a dél-alföldi régióban történt, összértékük meghaladta a 275 millió forintot. A vámpereknél is vezet ez a régió, a 91 eset közül 26-ra itt került sor, a perek értéke több mint 473 millió forint. Összességében 876 millió, illetve 2,067 milliárd forintot tesz ki pertárgyérték nagysága.