Elengedi az állam január 1-jétől azokat az éven belüli gabonatermelési tartozásokat, amelyeket a természeti csapások miatt nem tudtak visszafizetni a gazdák a korábbi években. A parlament által elfogadott költségvetési törvény szerint olyan garanciális hitelekről van szó, amelyeket már többször prolongáltak a bankok. Így a kölcsönök törlesztése számos esetben az idén már teljesen reménytelenné vált.
A költségvetés legalább egymilliárd forintnyi állammal szembeni gazdatartozástól tekint el -- tudtuk meg a Pénzügyminisztériumban (PM). A termelők állami kötelezettsége úgy alakult ki, hogy a hitelgaranciákat a költségvetésnél az ősszel beváltották a bankok a gazdák fizetésképtelensége miatt. Ezután a termelők már az államnak tartoztak.
A PM a nyár végén még 8-10 milliárdos banki garanciaérvényesítést sem tartott kizártnak, de a problémás gabonahitelek egy része menet közben "eltűnt". Szakértők szerint valószínű, hogy egyes gazdák mégis törleszteni tudtak, mert más (éven túli) adósságaik egy részét a bankok jelentős könnyítésként bevonták az FVM úgynevezett kibontakozási hitelprogramjába (amely végeredményben szintén hitelelengedést jelent). Információink szerint azonban mintegy 5 milliárd forintnyi gabonatartozást -- vélhetően újabb prolongációk nyomán -- így is 2001-re visznek át a pénzintézetek.
Az FVM kezdeményezésére ugyancsak elengedi a költségvetés januártól azokat a korábbi években felvett, visszterhes fejlesztési támogatásokat, amelyek visszafizetése a természeti csapások miatt lehetetlenné vált.
E pénzekhez még az azóta megszűnt mezőgazdasági fejlesztési és erdészeti alapból jutottak a gazdák. A termelők most mintegy 600 millió forintos adósságtól mentesülhetnek.
A tartozások januári "lenullázása" után az agrárgarancia-beváltások már nem a költségvetést, hanem az FVM büdzséjét terhelik. A PM előzetes számításai szerint 2001-ben a beváltás mértéke 23-24 milliárd forint lesz. Ezt az FVM-nek fele-fele arányban a beruházási és az agrártermelési támogatásokból kell állnia, vagyis e kasszák eleve ennyivel szűkülnek. Többek között az idén indított FVM-es hitelprogramokhoz, a konzervgyári hitelekhez vagy a MiZo-ügyhöz kapcsolódó állami agrárgaranciák várható banki érvényesítéséről van szó. Emellett ma teljes bizonytalanságot okoz, hogy a parlament által elfogadott "üzletrésztörvény" mennyivel növeli a garanciabeváltásokat a szövetkezetek valószínűsített ellehetetlenülése miatt.
A kezességek érvényesítésén felül tovább szűkíti majd az FVM jövő évi pénzügyi mozgásterét, hogy ez évről számos támogatási kötelezettség húzódik át 2001-re. Az úgynevezett determinációkat főként az okozza, hogy a tárca idei piacra jutási és agrártermelési kerete már az ősz elején kimerült. A jogosultak emiatt sorban álltak a támogatásokért az APEH-nél, az FVM pedig több intézkedést eleve a 2001-es agrárbüdzsé terhére ígért be vagy hirdetett meg.
Mint ismert, a tárca a 37 milliárd forintos piacra jutási keretnél 16-18 milliárdos ez évről származó kötelezettséggel, és eleve 10-11 milliárdos pénzhiánnyal számol (VG, 2000. december 21). Információink szerint 16 milliárdos determináció fogyasztja majd a 67 milliárd forintos beruházási keretet is, és legalább 10 milliárdnyi áthúzódó igény merül fel a 67 milliárdos agrártermelési támogatásoknál is.
Az idénről származó összeg garanciabeváltások nélkül is meghaladhatja a 40 milliárd forintot. Az FVM teljes büdzséje ugyanakkor 260 milliárdról 309 milliárd forintra bővül, így a növekményt a determinációk akár teljes egészében elvihetik. Igaz, a helyzetet némileg javíthatja, hogy az agrártárca az eddigieknél több tényleges támogatást oszthat el, miközben a sokszor bizonytalan bevételi előirányzatok csökkennek. Összességében ugyanakkor szakértők szerint a kétéves agrárbüdzsé -- ellentétben az FVM-es nyilatkozatokkal -- semmi esetre sem tartalmaz 180-190 milliárd forintos bővülést az idei bázishoz képest. A költségvetés az összes kiadásoknál legfeljebb 110-120 millárdos többletet mutat -- állítják.