A magánszemélyek adósságkezeléséről szóló jogszabály koncepciójának kidolgozásához a jövő év elején -- a leendő végrehajtási törvény érvényesülését szolgáló rendelkezések elkészítését követően -- kezd hozzá az igazságügyi tárca -- közölte a Világgazdaság érdeklődésére Gadó Gábor helyettes államtitkár. Elmondta: e sajátos jogintézmény az önhibáján kívül bajba jutottnak módot ad arra, hogy vagyonát felfedve, a hitelezőkkel és az erre hivatott fórumokkal együttműködve rendezze sorsát, újra megalapozhassa egzisztenciáját.
Az elképzelések szerint a segítség nem alanyi jogon járna, vagyis nem élhetne vele bárki, hanem csak az arra érdemes. Feltételezhetően nem is mindennapi, többször igénybe vehető, hanem csupán egyszeri lehetőség lenne az adós életében. Komoly kötelezettségeket kell majd teljesítenie azért, hogy tartozása egy része alól mentesülhessen. A jogintézmény működtetéséhez, akárcsak a külföldön, itthon sem nélkülözhető az adósok helyzetéről naprakészen tájékoztató, széles körű nyilvántartási rendszer, amely egyúttal garantálja az egyenlő elbánás elvének érvényesülését.
Kétségtelen, hogy a jelenlegi gazdasági-társadalmi körülmények, melyek egyre többeket juttatnak tartósan szegénysorba, szükségessé teszik az adósoknak nyújtandó intézményes segítséget. A csődeljárás és a felszámolás rendelkezései ugyanis csak a gazdálkodószervezetekre, illetve a hitelezőkre terjednek ki. A végrehajtási szabályozás magánszemélyeket érint ugyan, de elsősorban kikényszerítő jellegű. A személyi adósságkezelés a korábbi tervek értelmében a leendő végrehajtási törvényben kapott volna helyet, ám -- a szakemberek szerint -- célszerűbb, ha önálló szabályozást nyer.
A minisztériumban már tavasszal hozzáláttak az idevágó nemzetközi szabályozás áttekintéséhez, illetve a hazai bevezetés indokoltságának, várható hatásainak elemzéséhez. Angliában például már három évszázaddal ezelőtt törvény védte a becsületes adóst, aki, ha rendesen törlesztett, elkerülte a börtönt. Nyugat-Európában másfél-két évtizede alakultak ki az adósságkezelés mai szabályai. Van olyan ország, ahol a csődeljárással együtt rendezik a kérdést, másutt önálló, független rendtartás során lábalhat ki az adós a bajból. Itt is, ott is szigorú együttműködést és egyéb különböző kötelezettséget várnak el tőle. Ha ezeket megszegi, elvesztheti az újrakezdéshez kapott lehetőséget.
A szakemberek úgy látják, leginkább a svédországi szabályozás lehet sok tekintetben követendő a hazai adósságkezelési rendelkezések kialakításában. A svéd önálló törvény kiterjed a gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyre is, és nagy összegű, csakis lejárt követelések esetére vonatkozik.