A nagy nemzeti szolgáltatók (MÁV és Malév), a kis- és közepes méretű vállalkozások (közút), illetve a hálózat fenntartása (túlsúlydíj) érdekében összesen hét területen kértünk átmeneti mentességet. Ebből hármat a közút, egyet-egyet a vasút és a belvízi hajózás, kettőt pedig a légügy területén jeleztek.
Magyarország a közúti témában egyrészt az árufuvarozási kabotázspiac megnyitása alól kért átmeneti mentességet. Másrészt a terén jelezte igényét. A közúti fuvarozásban a bizonyos tengelyterhelést meghaladó tehergépjárművekre kivetett túlsúlydíj fenntartásával kapcsolatos a harmadik átmeneti mentességi kérelem. Az ebből származó bevétel jelenleg a szükséges burkolatmegerősítések mintegy tíz százalékát fedezi.
A vasútról szólva Kazatsay Zoltán, a közlekedési tárca helyettes államtitkára elmondta, hogy a nemzetközi szállítások terén a magyar vasúti pálya külföldi üzemeltetők általi használatát kívánják korlátozni. A belvízi hajózásban a Duna--Majna-csatornán áthaladni képes hajóink újak beszerzéskori selejtezési kényszerére kértünk átmeneti felmentést. A légi közlekedésben a piacvédelmet szolgáló mentességi igény felülvizsgálata a Malév privatizációjának, illetve a szövetségi rendszerhez való csatlakozásának a függvénye. Ettől függnek a zajos repülőgépekkel kapcsolatos ámeneti mentességi igény részletei is.
Kazatsay Zoltán szerint a vasúti és a légiközlekedési piacra jutás esetében nehéz tárgyalásokra számíthatunk. A többi területen azonban jó esély van arra, hogy akár már 2001 első felében megegyezés szülessen az Európai Bizottsággal.
A KVM felelősségébe tartozó, de a környezetvédelmi fejezet részét képező vízügyi területen a szaktárca egy átmeneti mentességi igényt jelzett. Az EU a tagállamok részére országos szennyvízkezelési és -tisztítási program készítését írja elő -- mondta Hajós Béla, a KVM vízügyi helyettes államtitkára. A tárca ezzel összefüggésben elkészítette Magyarország települési szennyvíz-elvezetési programját, amit a közeljövőben nyújt be a kormánynak jóváhagyásra.
Az 1999. január 1. és 2000. december 31. közötti időszakban összesen 142 milliárd forint értékben épül ki gyűjtővezeték és tisztítókapacitás. A 2001--2015 közötti tervek megvalósításához 810 milliárd forintra van szükség.