Újabb hatmilliárd forintos előleget kapnának a gázközművagyon-juttatásban részesülő önkormányzatok a kormányzati tervek szerint -- értesült a Világgazdaság. Ezúttal a 100 és 400 millió forint közötti járandóságra jogosult települések juthatnak készpénzhez hamarosan. Az ezzel kapcsolatos kormány-előterjesztés mellett ugyanakkor készülőben egy másik is, amely a gázközművagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló törvényjavaslat -- a módosító indítványok miatt -- még nyitott kérdéseiben hivatott dönteni.
A tavaly augusztusi, majd novemberi kormányhatározatok alapján a múlt év végéig 451 település kapott összesen hatmilliárd forint gázközműjuss-előleget. Először az 50 millió forintot meg nem haladó összegre jogosult önkormányzatok voltak a kedvezményezettek, utóbb a 100 millió forintnál nem nagyobb követelésűek vehettek át előleget. Súlyos anyagi gondjain enyhítendő kérelemre néhány 100 millió forintnál nagyobb gázközművagyonnal rendelkező helyhatóságnak is jutott a soron kívüli keretből.
Érthetően azonban a kimaradtaknak is szükségük lenne pénzre. Némely önkormányzat beruházásai befejezéséhez igényelné a "gyorssegélyt", más azért, hogy sikerrel pályázhasson fejlesztési támogatásra. A települések nagy része egyébként az idei költségvetésében már számolt a törvényi járandósággal. Az újabb előlegkifizetésre vonatkozó kormányzati tervben -- amely több mint száz települést érintene -- feltételezhetően lényeges szempont az is, hogy a parlament tavaly nem fogadta el a törvényjavaslatot, annak részletes vitájára tavasz előtt már aligha kerül sor.
A vita elhalasztását, mint ismeretes, a módosító indítványok nagy száma, megfontolásuk időigényessége indokolta. Ez idő tájt tart a törvényjavaslat átdolgozása. A Világgazdaság információi szerint ugyanakkor a kormányra vár néhány, a leendő jogszabály alapvető pontjain változtató indítvány elfogadása. Emlékezetes: a lényeges kérdések közé tartozik például az önkormányzati érdekképviseletek által szorgalmazott bírói út lehetősége, illetve az 1993 nyarát követő gázközmű-beruházások sorsa.