A Dick Cheney alelnök által vezetett munkacsoport számára óriási kihívást jelent az ellátási feszültségek kezelhetőségének megteremtése. Az olajfelhasználásban veszélyes mértéket öltött az importált hányad, a gázpiacon állandósult a hiány, a szén felhasználása rendkívüli módon terheli a környezetet, új atomerőművekkel szemben pedig -- az 1979-es baleset óta -- óriási ellenállás tapasztalható. Ez utóbbi abban nyilvánul meg, hogy a -- szinte a főváros kapujában, Harrisburgben észlelt -- súlyos üzemzavar óta nem is engedélyezték új atomerőmű építését.
Az áramellátási zavarok enyhítésére a kormány szerint legalább 66 új erőművet kell építeni a következő húsz év során. A tervezésről kiszivárogtatott információk szerint "ennek egy hányadát atomerőműveknek kell képviselniük" -- írja a Neue Zürcher Zeitung.
Az USA jelenleg 103 nukleáris áramtermelő komplexumot üzemeltet, ezek a felhasznált elektromos energia 20 százalékát adják. További 51 százalék származik szénerőművekből, emellett 15,3 százalék ered földgáztüzelésű üzemekből, illetve 8,3 százalék vízi erőművekből. Az olajtüzelésű erőművek elenyésző súllyal szerepelnek. A jelenleg építés alatt álló áramtermelő egységek 95 százalékát tervezték földgázbázison üzemeltetni, mivel azonban ezen elsődleges energiahordozó iránt az igény lényegesen meghaladja a kínálatot, az ára tavaly 100-300 százalékkal növekedett.
Az áramellátás feszültségeit már rövid távon erősen fokozza, hogy a földgázbázison üzemelő erőművek közül sok eléri a használhatóságának végső határát a következő években. Az atomerőművek élettartama valamikor a következő évtizedben jár le, ezért a kormányzatnak szembe kell néznie az ilyen kapacitások megújításának minden bajával, beleértve a lakosság ellenállását is.
Az aggályok eloszlatására az alelnök kijelentette, hogy az atomenergia nemcsak tisztább, hanem az utóbbi időben az előállítása lényegesen biztonságosabbá vált. Elismerte ugyanakkor, hogy a nukleáris hulladék megőrzése továbbra is megoldatlan problémát jelent.
A kormány tervének ellenzői szerint a jelenlegi energiahiány ciklikus természetű, mert a kilencvenes évek második felében alkalmazott alacsony árak miatt leállt a lelőhelyek kutatása és feltárása. Környezetvédő csoportok az amerikai belföldi kitermelés felfuttatását, főleg az alaszkai természetvédelmi körzet lelőhelyeinek kiaknázását bírálják.