Az új szabályozással korlátozná és a helyi munkaerő-piaci igényekhez igazítaná a bevándorlást a német belügyminiszter. Jogerőre emelkedése esetén a törvény megszüntetné a nem uniós tagállamokból érkezett külföldiek tartózkodási jogcímeinek jelenlegi sokszínűségét, és két bevándorlási alapkategóriát állítana fel: egy szabályozottat és egy pontozásos-kiválasztásos formát.
A szabályozott bevándorlást a Reuters úgy értékeli, mint a számítógépes szakemberek fogadására jelenleg alkalmazott, zöldkártyás rendszer továbbfejlesztését (VG, 2001. augusztus 2., 2. oldal). A más szektorokra is kiterjesztendő formula szerint a helyi munkaügyi hivatal egyeztetne a települési és regionális önkormányzatokkal az igény mértékéről. Egyetértés esetén időben korlátozott tartózkodási engedélyt állítanának ki, amely a későbbiekben átalakulhatna tartós letelepedéssé. Különlegesen magas szintű képzettséggel bíró munkavállalók esetében -- ahol a munkaadónak is szüksége van hosszú távú foglalkoztatási biztonságra -- akár nyomban megadható a letelepedési engedély.
A második, a pontozásos-kiválasztásos rendszerben a külföldiek bevándorlási igényeiből indulnának ki, és ebben a kategóriában -- elvileg -- alacsonyabb képzettségű személyek is szóba jöhetnek. Ennek a kategóriának a kezelésére egy migrációs és menekültügyi hatóság felállítását ajánlja Schily, amelynek feladata a fogadható személyekre vonatkozó keretszám meghatározása lenne. A pályázókat itt egy a képzettségre, nyelvtudásra, életkorra vonatkozó pontrendszer szerint ítélnék meg. Egy német internetes kiadvány szerint erre a kategóriára várhatóan szűk kvótákat szabnak meg.
A bevándorlástól elhatároltan kezelik a menekültügyet, amelyben világos különbségtételre törekszenek azok között, akik nem tudnak, illetve akik nem akarnak visszatérni hazájukba. Ez utóbbiak körében sokkal határozottabb fellépést és kiutasítást helyez kilátásba a belügyminiszteri tervezet, ahol viszont tényleges üldöztetés áll fenn, ott időről időre mérlegelik a tartózkodás indokoltságát. Az utólag fogadható családtagok közül az érkező gyermekekre vonatkozó korhatárt 12 évre szállítanák le a korábbi 16-ról.