Az üzleti élet általában helyesli az augusztus 15-i kormányülés elé kerülő javaslatokat, bár azok elmaradnak az ipari vezetők képviselői által az idén korábban javasolt intézkedésektől, amelyeket egy speciális tanácsadó bizottságban adtak elő. A cégek évente mintegy egymilliárd márka megtakarítást várnak a vállalatátszervezéseket és a külföldi tevékenységből származó nyereségeket terhelő, az üzletemberek által régóta panaszolt adózást az eddiginél kevezőbbé tévő módosítástól -- jelenti a Financial Times.
A jövő évben életbe lépő szabályok a balközép kormány 2000-ben hozott ama döntését követik, amellyel a legfontosabb vállalati nyereségadó kulcsát 40-ről 25 százalékra csökkentette. Gerhard Schröder kormánya ezzel kívánt javítani a német gazdaság versenyképességén. Az idén január óta érvényes adócsökkentést élénken helyeselték a nagyiparosok, de a vállalati adózás szakértői szerint további adótechnikai intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a német nagyvállalatok egyenlő félként szálljanak szembe külföldi versenytársaikkal.
A legújabb intézkedések lényegesen könnyíteni fogják a német társaságok külföldön elért nyereségének adóterhét, és egyszerűsítik a vállalati átszervezések adóhivatali kezelését. A német könyvelők panaszkodtak, hogy a jelenlegi szabályok gátolják az ilyen kezdeményezéseket, mert a tevékenységüket átszervező vállalatoktól az adóhivatal több adót követelhet.
Orvosolatlan maradt azonban a cégek egyik legnagyobb sérelme, mivel az új rendelkezések nem módosítottak azon az "anomálián", hogy az ország különböző részein működő nagyvállalatoknak más-más helyi adóhivatalhoz kellett fordulniuk. E társaságok azt szeretnék, ha egyetlen csoportként egy adózási központ intézné adóügyüket.
A most várható javaslatok, ha nem is mennek elébe a nagyvállalatok minden kívánságának, újabb kísérletet jelentenek arra, hogy egyetértést teremtsenek a kormány és az ipar adóügyi szakértői között.