Az önkormányzatok pénzügyi szabályozási rendszerében a kötött felhasználású normatív állami támogatások szerepe és súlya egyre nagyobb -- állapítja meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) e témában most elkészült jelentése. A 2000. évi központi támogatások háromnegyedét a szociális jellegűek, valamint a közoktatáshoz kapcsolódóak teszik ki, így az ellenőrzés elsősorban ezek helyszíni vizsgálatára terjedt ki. A működésképtelenné vált forráshiányos önkormányzatok vizsgálatát az érintettek nagy száma indokolja: a helyhatóságok közel 44 százaléka kapott a forráskiegészítő állami támogatások valamelyikéből.
Az önkormányzati szféra normatív támogatásainak összege az 1999. évi 29,5 milliárd forintról tavaly 71,8 milliárdra nőtt. A 144 százalékos növekedés oka, hogy egyes jövedelempótló támogatások átkerültek a kötött felhasználású előirányzatok közé, másrészt ezek összege is emelkedett. Az ÁSZ-jelentés megállapítja: az önkormányzatok a közoktatáshoz kapcsolódó állami forrásokat alapvetően a rendeltetésüknek megfelelő célokra fordították, bár több területen találtak hiányosságokat. A szociális jellegű központi támogatások felhasználásával kapcsolatban ugyancsak kedvező tapasztalatokat szereztek a számvevők. A feltárt hiányosságok a jogszabályok helytelen értelmezéséből, figyelmetlenségből vagy a munka mennyiségével nem arányban álló személyi feltételekből adódtak.
Tavaly az önkormányzatok több mint egyharmada kapott a működésképtelenné vált helyhatóságok kiegészítő támogatásából. A gazdaságilag elmaradott térségekben az alacsony lakosságszámú településeknek ugyanis nincsenek meg a kötelező feladatok ellátásához az állami hozzájárulásokon túl szükséges saját bevételeik. Az elmúlt évek tendenciáját értékelve az ÁSZ megállapította: a bonyolult igénylési rendszer és az évente szigorodó feltételek ellenére a forráshiányos önkormányzatok száma az 1994. évihez képest két és félszeresére, de az 1996--98. évekhez képest is közel másfélszeresére nőtt. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések számának csökkenését eredményezhetné, ha sor kerülne az önkormányzati feladat- és hatáskörök felülvizsgálatára. Ennek alapján ugyanis megújulhatna az önkormányzati forrásszabályozás is -- mutat rá az ÁSZ jelentése.