Először helyezné a felhasználók szükségleteit a közlekedéspolitika középpontjába a bizottság e héten ismertetett fehér könyve. Az ebben javasolt 60 intézkedés a vasút újraélesztését, a tengeri és belvízi szállítás fejlesztését és a különféle szállítási eszközök kombinált alkalmazását -- ezzel a közlekedési módok közötti arányok módosítását -- fejti ki először. Kiemelt cél, hogy véget vessen a központi városok körüli közutak zsúfoltságának.
A bizottság azt szeretné, ha az európai közlekedés fejlődése az állampolgároknak nyújtott hatékony, jó minőségű és biztonságos szolgáltatást eredményezne. A fehér könyv először egészíti ki gyakorlati javaslatokkal a fenntartható fejlesztés politikáját, amelyet az Európi Bizottság göteborgi ülésén fogadott el júniusban.
A bizottság azt javasolja, hogy fokozatosan szűnjön meg a közlekedésnek a gazdasági növekedés ütemével azonos sebessége, és ily módon mérséklődjön a környezetszennyeződés és a zsúfoltság a gazdasági növekedés lassulása nélkül.
A javaslatok között szerepel az utasok kárpótlása késés vagy helyhiány esetén. A fehér könyv szerint a biztonságnak minden más szempontot meg kell előznie. A közlekedési díjaknak tartalmazniuk kell az okozott externáliákat is, és ösztönözniük kell a környezetvédelmet. Ki kell jelölni az ebből a szempontból különösen érzékeny térségeket, például a Pireneusokat és az Alpokat.
A közúti szállításban -- a verseny tisztasága érdekében -- harmonizálni kell a dízelolajra kivetett forgalmi adókat (VG, 2001. szeptember 11.). Direktívát dolgoznának ki az egyes tagországok útdíjrendszereinek "átjárhatóságáról" is. A fehér könyv ezenkívül javaslatokat tartalmaz az egységes európai légtér megteremtése és a gyorsvasúthálózat fejlesztése irányába.