A kontinens közúthálózatának fejlődésével és az állami újraelosztás mértékének csökkenésével egyre általánosabbá válik az úthasználattal arányos díjfizetés elve Európában. Az egyes államok, sőt régiók azonban eltérő rendszereket vezettek be, ami igencsak megnehezíti az utazók és fuvarozók helyzetét. Egyes szakaszokon pedig már megvalósították az elektronikus, személyre szabott fizetést lehetővé tevő rendszereket, amelyek figyelik a fizetős szakaszra való fel- és lehajtás helyét és idejét, és az így kalkulált díjat bankszámláról vagy egy előzetesen befizetett összeg terhére elektronikusan le is vonják.

Ehhez azonban minden járműbe adatközlő egység beépítése válik szükségessé, ami eltérő rendszerek esetén igen bonyolulttá tenne egy Európát átszelő utazást.

A jelenlegi bizottsági elképzelés 2005-re irányozza elő a szükséges technikai elemek egységesítését, hosszú távon pedig műholdas és mobilrendszerek felállításával igyekezne biztosítani a kontinens teljes területén a nyomkövetést és a pályadíjak arányos felszámítását. Az Európai Bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy a DaimlerChrysler és a Deutsche Telekom alkotta közös vállalkozás miként tudná megvalósítani a rendszert - adja hírül az Euractiv.com hírportál.

Magyarországon szintén távlati elképzelések szólnak az autópályadíjak felszámításának és megfizetésének elektronizálásáról, konkrét tervek azonban még nincsenek - tájékoztatta a Világgazdaságot Kardos László, az Állami Autópálya Rt. díjellenőrzési igazgatója. A jelenleg mintegy 550 kilométernyi fizetős pályaszakaszon két eltérő rendszer van életben.

Az elektronikus elszámolás kiépítésével tehát célszerű lenne megvárni a hálózat további fejlődését, és egységesíteni azt a szomszédos országokban tervezett gyakorlattal. Egy ilyen rendszer ugyanis lehetővé tenné a folytonos haladást országokon keresztül, miközben a nyomkövető az egyes államok, illetve autópálya-kezelők felé arányosan továbbítaná a díjbevételt.

A magyar szakember szerint az egységes európai rendszer kiépítése minden bizonnyal két lépcsőben történik majd, a közúti teherforgalom elszámolásának egységesítése iránt ugyanis jóval nagyobb az igény, és annak megvalósítása is könnyebb valamivel. Megjegyzendő továbbá, hogy az elektronikus rendszerek teljes körű kiépítésekor is szükséges készpénzfizetéses lehetőséget biztosítani az autópályát csak egyszeri alkalommal használók számára. (MDE)