Az Európai Bizottság több mint 500 pályázat közül 198 környezet- és természetvédelmi innovációs projekt támogatásáról döntött a 2003-as LIFE program keretében. Ezek közül öt Magyarországon valósul meg, több mint 5,6 millió eurós beruházással.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a térség tájvédelmi körzetében a Vezsenyi kanyar hullámterének fokozott megóvására nyújtott be pályázatot. A Hazai Térségfejlesztő Bt. a számítástechnikai és mobil-telekommunikációs hulladékok (pl. a veszélyes hulladéknak számító mobil- és PC-akkumulátorok) szelektív gyűjtési rendszerének kialakításához és újrahasznosító-szétszerelő üzem felállításához kért uniós támogatást. A Tisza-Szamos Kht. a 35 ezer hektár nagyságú borsodi Mezőség (másik nevén Kis-Hortobágy) déli részén mintaprojekt keretében egy innovatív vízgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célül. Egyidejűleg törekszik a nagy árvizek kezelésére, a vízszennyezések hatásainak csökkentésére, valamint az agrártermelés és az integrált vidékfejlesztés előmozdítására. A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége a régió átfogó környezeti-gazdasági-társadalmi állapotfelméréséhez és a szezonális tömegturizmus hatásainak vizsgálatához kérte az EU támogatását. Természetvédelem terén az egyetlen nyertes magyar pályázatot a Duna-Ipoly Nemzeti Park nyújtotta be a pannon tölgyesek és dolomitgyepek megóvása érdekében. (KoM)