Külön fejezetet szentel az OECD tanulmánya a versenyjog magyarországi helyzetének, dicsérve, hogy a törvényi szabályozás számos vonása, az előírások alkalmazása az OECD átlagához viszonyítva igen jó. Ám a törvényhozás két területén változást sürgetnek a nemzetközi szervezet szakértői. Úgy látják, a magánszemélyek számára lehetővé kell tenni, hogy bizonyos körülmények esetén a versenyhatóság megkerülésével is kezdeményezhessenek eljárásokat. Másrészt a súlyos kartellügyekben magánszemélyekkel szemben is be kellene vezetni a szankció lehetőségét, ami vélhetően fokozná a versenyhatóság fellépésének hatékonyságát e téren.

A dokumentum megállapítja: Magyarországon nincsenek súlyos, helyi jellegű monopólium- és kartellproblémák, ám ez nem jelenti azt, hogy egyes ágazatokban ilyen nem lelhető fel. Külön kiemeli a jelentés a piacra lépés korlátjait és az ármegállapítás esetenkénti problémáit.

Ajánlásokat is megfogalmaz a dokumentum. Egyike, hogy a kiskereskedelemben hatályon kívül kellene helyezni a költség alatti értékesítés tilalmát bizonyos élelmiszer-ipari termékek esetében. Emellett az úgynevezett hálózati iparágakban további lépések kellenek a versenyt fejlesztendő. Külön kiemeli a jelentés a gáz- és villamos energia lakossági fogyasztóiár-megállapítását, amit liberalizálni kellene. (VG)