Hónapok óta újra nagy a csend az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány (EUKK) körül. Pedig a csatlakozás közelsége indokolttá tenné a közvélemény tájékoztatását - írja az euro.hu. Az Állami Számvevőszék megállapításaiból Lengyel Zoltán fideszes képviselő arra a következtetésre jutott, hogy az EUKK működésére a korrupció árnyéka vetül, ezért a párt büntetőfeljelentést fontolgat az ügyben.A 2002. november 29-én megalakult EUKK-t az a kormány a csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási és felkészítő feladatok ellátására hozta létre. A közalapítvány 100 napot kapott arra, hogy a csatlakozásról döntő április 12-ei népszavazásig növelje a társadalom EU-val kapcsolatos tájékozottsági szintjét; építsen ki hosszú távú tájékoztató rendszert; a kampány segítségével érjen el legalább 50 százalékos népszavazási részvételt, illetve a támogató szavazatok minél magasabb arányát. A közalapítvány a parlament integrációs bizottságának adott beszámolójában, tavaly májusban úgy vélte, a fenti célok közül az első két célt a elérte, a negyedik célt pedig messze túlteljesítette. A harmadikat azonban a vártnál alacsonyabb mértékben sikerült teljesíteni. Mindezek alapján az EUKK sikeresnek ítélte saját tevékenységét.A kudarcok között említették ugyanakkor, hogy a közalapítvány függetlenségét nem tudta elfogadtatni az ellenzékkel, akik ezért munkáját végig kritikusan, néha kifejezetten negatívan kezeltél. Ennek legújabb jele egy fideszes képviselő nyilatkozata, melyben Lengyel Zoltán képviselő azt hangoztatta, hogy EUKK működésére a korrupció árnyéka vetül, ezért a Fidesz büntetőfeljelentést fontolgat az ügyben. Lengyel az EUKK-nál végzett számvevőszéki vizsgálatra hivatkozott, amely túl magasnak nevezett egyes költségeket, illetve megállapította azt is: egy 20 millió forintos összeg elköltésénél megkerülték a közbeszerzési eljárást.Az Állami Számvevőszék a megalakulástól tavaly április 30-ig vizsgálta a közalapítvány működését. A novemberben közzétett, de nagyobb nyilvánosságot nem kapott jelentés irreális mértékű juttatásokról, a munkaszervezet korlátlan költekezéséről, a magas működési kiadásokról beszél. A vizsgált időszak alatt az EUKK - a költségvetési törvény és egyedi kormányhatározatok alapján - összesen 2,7 milliárd forintnyi állami támogatást kapott, továbbá két gazdasági társaság összesen 11,3 milliós támogatással járult hozzá a tavaly március 15-én felállított pontonhíd (Európa-híd) költségeihez. Az ÁSZ megállapította: a kuratórium a támogatások 87,7 százalékát pályázati úton, szabályozottan, a felhasználásra kötött szerződéssel használt fel, illetve elismerte, hogy a feltárt és pótolható hiányosságok többsége még az ellenőrzésük során rendeződött.Ugyanakkor kifogásolták, hogy a kuratóriumi elnök - a közbeszerzési törvény előírásainak megkerülésével - nem rendezvényszervezési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződést kötött a Kamarapressz Kht-vel, hanem - kuratóriumi jóváhagyás nélkül - 19,5 millió Ft összegben támogatási szerződést. Valamint: a kuratórium következetlen volt az egyedi támogatások odaítélésénél, mivel három olyan szervezetnek is adott támogatást, amelyeknek az azonos céllal elkészített pályázati kérelmét egyszer már elutasította.Az ÁSZ kifogásolta azt is, hogy a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységét csak 2003. májusában kezdte meg. A számvevőszék - a többi hasonló nagyságrendű közpénzt felhasználó és közfeladatot ellátó közalapítvány kuratóriumával és felügyelő bizottságával összehasonlítva - indokolatlanul magasnak találta a kuratórium tagjainak 200 000-300 000 forint közötti tiszteletdíjait, melyeket ráadásul a testület saját maga állapított meg. A jelentés szerint az sem indokolható, hogy a munkaszervezet vezetője és egyes alkalmazottai díjazása megközelítette vagy meghaladta az állami vezetők díjazását, ezek közé tartozott például három darab közép- és felsőkategóriájú autó vásárlása vagy a korlátlan, személyes célokra is szóló gépkocsi-, és mobiltelefon használat.Palánkai Tibor az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány kuratóriumának elnöke a Népszava kérdésére úgy vélte, az ÁSZ-vizsgálat elismerte, hogy a közalapítvány törvényesen működött, mindössze adminisztratív hiányosságokat állapított meg. Nem ért egyet azzal sem, hogy túl magasak lennének a díjazások. A jelentés nyilvánosságra hozatala óta nem változott a tiszteletdíj összege (az elnök 300 ezer, a kuratóriumi tagok 250 ezer, az fb-elnök 200 ezer, az fb-tagok 150 ezer forintot kapnak), ugyanakkor azóta korlátozták a telefonhasználatot, eladtak két autót, illetve csökkentették az alkalmazottak számát.Megszűnjön vagy sem, sikeresen látta, látja el a feladatát vagy sem? Ezek a kérdések merülhetnek fel az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány eddigi tevékenysége kapcsán. Az Állami Számvevőszék a közalapítványokat vizsgáló jelentésnek összegzéseként annak mérlegelését javasolta a kormánynak, hogy EU csatlakozást követően megfelelően indokolt-e a közalapítvány megszüntetését kezdeményezni.A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van a kormányzattól független, tájékoztató központra - nyilatkozta a Népszava érdeklődésére Palánkai Tibor. A közgazdászprofesszor szerint ők valójában csak katalizátorként működnek közre a pénzek elosztásában, így szerencsésebb alapítványi formában működniük. Palánkai úgy véli, nem szerencsés az EUKK tevékenységét összehasonlítani más közalapítványokéval. Az elnök kezdettől fogva úgy gondolta, hogy a programjuk az euró bevezetéséig tartson, mivel addig az emberek naponta szembesülnek az Unióhoz kapcsolódó kihívásokkal. Ebben szerinte sokat segíthet egy autonóm szervezet, amely elnyerte a civil szféra támogatását, és távolságot tart a pártpolitikától.Az elnök úgy véli, a közalapítvány 2003. második felében is végezte a munkáját, azért pedig a médiát hibáztatja, hogy ennek nem volt visszhangja. Mint mondta, több rendezvényük volt, melyekről a sajtó egyáltalán nem vagy csak részben számolt be, például az EU alkotmányozási kérdéseiről tartott előadás a Mindentudás Egyetemén, vagy az ugyanerről tartott konferencia egyetemi hallgatóknak. Ezenkívül dolgoznak a közalapítvány honlapjának kiépítésén is.A idei költségvetésben 685 millió forintot tesz ki az EUKK költségvetése. Farkas György, a közalapítvány az idei évtől dolgozó új ügyvezető titkára - konkrétumok említése nélkül - a Népszavának elmondta, kidolgozták az új stratégiát, amit most bontanak le részletekre. Az ügyvezető titkár szerint az EUKK tevékenységében hangsúlyváltásra van szükség, mivel "már senkit sem kell meggyőzni a csatlakozás előnyeiről, de továbbra is folytatni kell a tájékoztató, ismeretterjesztő munkát". Farkas elmondta, az "Unió a részletekben lakik", ezért homogén csoportoknak homogén információt kell eljuttatni.(euro.hu)