Magyarország és Dél-Afrika kereskedelmi, idegenforgalmi, ipari és mezőgazdasági kapcsolatainak elmélyítését tűzte ki céljául a Magyar-Dél-afrikai Fórum nevet viselő politikamentes, nonprofit szervezet, amely 1996 óta működik az afrikai országban. Tóth Dénestől, a fórum vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy jelenleg 24 vállalat a tagjuk. A tagok érdekeinek képviselete éppen úgy része a fórum munkájának, mint a kapcsolatépítés és -tartás a két ország kormányzati szerveivel, szakhatóságaival. Emellett részt vállalnak az információáramoltatásból, a többi között a két ország jogi és gazdasági szabályozóiról, azok változásairól, és biztosítják a hozzáférést információs adatbázisához is.

A fórum munkája hasonlít egy kamaráéhoz, mondja Tóth Dénes, rámutatva: nem kötik az üzletet, hanem saját eszközeikkel igyekeznek azt elősegíteni. Példaként említi, hogy a cégek nagyon gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy egy adott tranzakcióhoz milyen engedélyek, milyen papírok kellenek, illetve, hogy pontosan hol és hogyan kell azokat beszerezni. Szükség esetén segítenek a kapcsolatok létrejöttében, hivatalos kapcsolatok kialakításában, céginformációk megszerzésében.

Jelenleg mintegy nyolcezer magyar, illetve magyar származású állampolgár él Dél-Afrikában, köztük nagyon sok kiváló üzletember, magas beosztásban, jó pozícióban lévő értelmiségi, mondta Tóth Dénes. A magyar származású dél-afrikaiak kapcsolata az óhazával nem szűnt meg, s az ottani magyarok egymással is folyamatosan tartják a kapcsolatot; például közösen ünneplik a magyar nemzeti ünnepeket.

A magyar kolónia gyarapodására is van mód, hiszen nyitva áll az út a bevándorlók előtt, igaz, nagyon komoly feltételeknek kell megfelelniük a bevándorolni szándékozóknak az engedély elnyeréséhez, ahhoz, hogy ott munkához jussanak. Szigorú és szigorúan betartott szabályok védik ugyanis a helyi lakosokat; csak olyan kap munkavállalási engedélyt (és így letelepedésit), akinek szakmájában hiány van, s nem veszi el a munkát másoktól. Hiány van például orvosokból, kutatókból, ugyanakkor reménytelen például esztergályos- vagy szerszámkészítő szakmával engedélyt kapni. (NVZs)