A gyengén képzett és a bonyolult feladatok megoldására alkalmatlan munkaerő számára - a gyorsan terjedő kiszervezés miatt - néhány éven belül megszűnhetnek a foglalkoztatási kilátások Nagy-Britanniában - hangoztatta az ottani iparszövetség (CBI) vezetője. Az intézmény a legutóbbi felméréséből olyan következtetést is levont, hogy a munkafolyamatokat külföldre kihelyezni készülő brit cégvezetők körében a nagyobb piacméretei miatt kedvelt Lengyelország mellett Csehország - sőt Románia - is jóval népszerűbb lett, mint Magyarország.

A körkérdésre adott válaszokat ismertetve a CBI vezetője rámutatott, hogy a képzetlen vagy gyengén képzett dolgozók által ellátható munkafolyamatok kihelyezése immár nem szabad választás kérdése, hanem kényszer a vállalatok számára. Digby Jones kijelentette, hogy a kiszervezés a túlélés elsődleges módjává vált, és naiv az, aki szerint a vállalatoknak ebben az ügyben választási lehetőségük van. Ha egy cég elzárkózna az ilyen (a CBI által nem a szokásos "outsourcing" hanem "off-shoring" néven említett) lépéstől, akkor megteszik versenytársai.

A brit iparszövetség által készített felmérés egyrészt megerősíti a kiszervezés eddig ismert okait. Eszerint a múltban a válaszadók 44 százaléka telepítette ki az ipari javak, a válaszadók 29-29 százaléka pedig fogyasztási cikkek előállítását, a kutatás-fejlesztést és formatervezést, illetve informatikai támogatást és alkalmazásfejlesztést helyezett át más, olcsóbb bérű országba.

A felmérés egyik fontos tanulsága az, hogy a kiszervezések leggyakoribb tárgyának tekintett nagyvállalati telefonos ügyfélszolgálat a megkérdezettek csak a 13 százalékánál szerepelt a kitelepített munkakörök között, jóllehet a gyorsan csökkenő távközlési díjak és a nyelvi közösség miatt India óriási lehetőségeket kínál ilyen tevékenységek költséghatékony ellátására. A múltban és a jövőben egyaránt óvakodnak viszont a vállalatok olyan tevékenység kihelyezésétől, mint a humánerőforrás és a kockázatmenedzselés, részvénypiaci kutatás, vállalati adminisztrációs és biztosítási ügyek.

A kiszervezések két legfontosabb célországának Kínát és Indiát tekintik. Kelet-Európa vonzereje a képzett munkaerőben és az EU-csatlakozás után végképp biztonságossá vált jogi környezetben, illetve a földrajzi közelségben rejlik.