A jelenlegi piaci információnk és az ÁPV Rt.-hez eddigi beérkezett ajánlatok tükrében úgy tűnik, hogy az Antenna Hungária Rt. (AH Rt.) hosszú évek óta húzódó privatizációs kísérlete ezúttal végre sikeresen lezárulhat. A 2004. október végén lefektetett privatizációs koncepció ugyanis számos komoly szakmai tapasztalattal rendelkező stratégiai és pénzügyi befektetőnek keltette fel az érdeklődését. Az elmúlt napokban pedig az is nyilvános lett, hogy az ÁPV Rt. hat potenciális befektetőt - a spanyol Abertis Telecom S. A.-t, a cseh České Radiokomunikace a. s.-t., az ausztrál Macquarie Hírközlési Konzorciumot, az osztrák Österreichischer Rundfunkot (ORF), a svájci Swisscom Broadcast AG-t és a francia TdF Télédiffusion S. A.-t - hívta meg a pályázat második fordulójába.

A felajánlott részvénycsomag két részből áll: egyfelől az ÁPV Rt. 73,713 százalékos tulajdonából, másfelől a Forrás Rt. kezében lévő 1,29 százalékos pakettből. A vevőnek az értékesítendő részvények vételárát egy összegben, forintban, banki átutalással kell megfizetni.

Az ÁPV Rt. több kritériumot együtt vizsgált annak elbírálásakor, hogy kik juthatnak a második fordulóba. Az együttes elbírálási szempontrendszernél a vagyonkezelő a megfelelő iparági tapasztalatot vette figyelembe, másrészt fontos volt, hogy a jelentkezők referenciát és tőkeerőt tudjanak felmutatni. Ezzel lehet ugyanis biztosítani az AH stratégiailag kiemelten fontos műsorszórási és -szétosztási, valamint törvényileg előírt honvédelmi és minősített időszaki feladatainak jövőbeni biztonságos ellátását. Szintén kiemelt szempont volt az értékesítésre felajánlott részvénycsomagért megajánlott indikatív ár, amely megfelelő kiindulópontot jelent a második körben kizárólagos szempontként szereplő árverseny megalapozására.

Az AH Rt.-nek a magyarországi műsorterjesztési ágazatban betöltött stratégiai szerepét tekintve jogosnak tűnik az ÁPV Rt. fenti elbírálási szempontrendszere, amely alapján a második körben kizárólag olyan potenciális befektetők tehetnek majd árajánlatot, amelyek szakmai tapasztalata és iparági referenciái, valamint az AH Rt.-ről alkotott stratégiai elképzelései megalapozottak.

Az első forduló elbírálási folyamatában a szakmai szempontok előtérbe helyezése azért is tűnik ésszerű elbírálási módszernek, mivel a potenciális befektetők által az első fordulóban előzetesen ajánlott vételár nem kötelezi őket ezen az áron történő szerződéskötésre. Az ÁPV Rt. egyébként a pályázat első fordulójában bánatpénz befizetését sem követelte meg a befektetőktől, így tehát gyakorlatilag következmények nélkül lehetett volna magas árajánlatot beadni egy olyan befektetőnek, aki nem bízott szakmai ajánlatának erejében. A továbbjutott ajánlattevők 18,81 és 38,00 milliárd forint közötti sávban szóródó előzetes vételárat kínáltak az első fordulóban.

Mindezek ellenére az ÁPV Rt.-nek az AH Rt. privatizációjával kapcsolatban lefektetett ármaximalizáló alapelve és maga a versenyeljárás sem sérült volna azzal, ha egy esetleg magas indikatív árajánlatot megtevő potenciális vevő kiesett volna a versenyből, mert kötelező érvényű árajánlat kizárólag a második fordulóban lesz jogilag is kikényszeríthető módon érvényesíthető. A már jelenleg is érezhető erős versenyhelyzet várhatóan az AH Rt. részvényeiért megajánlott végső, kötelező érvényű árakban is megmutatkozik.

A potenciális befektetők egyébként nagy reményeket fűzhetnek a digitális televíziózás magyarországi elindításához, amelyben kiemelt szerep juthat az Antenna Hungáriának. Emellett erős bázisnak tekinthetik az AH Rt. hosszú távra szóló műsorterjesztési szerződéseiből származó stabil cash-flow-termelő képességét. A második fordulóba bejutott potenciális befektetők természetesen birtokában vannak azon technológiai tapasztalatnak, amely a digitális televíziózás elindításához szükséges, működőképes rendszereket vezettek be, illetve előrehaladott kísérleti digitális műsorszórást folytatnak Európa számos országában.

Piaci szereplők elmondása alapján az Antenna Hungária Rt. jelenleg futó privatizációs folyamata ez idáig nagyon feszes menetrend szerint zajlik, és azt az egységes digitális rádiórendszer (EDR) elindulása sem tudja kizökkenteni jelenlegi üteméből. Az ÁPV Rt. joggal számíthat arra, hogy mivel az AH Rt. privatizációjának második fordulójába bekerült befektetők jelentős része már működtet ilyen rendszert hazájában, tisztában van a hatékony működés feltételeivel, így jobban tudja majd árazni az EDR-projekt potenciális előnyeit. Az AH Rt. EDR-projektben való aktív részvételét egyébként információink szerint a pályázók támogatták, és mivel önállóan egyik továbbjutott pályázó sem indult el az EDR-tenderen, a végső árazásnál egy "verseny a versenyben" szituáció alakulhat ki az AH Rt. potenciális kérői között, amely az EDR-projekt AH Rt. árán belüli erős árazásához vezethet, ezáltal is növelve az ÁPV Rt. potenciális privatizációs bevételeit.