Gyakran gyenge alapképzettségű külföldi orvosokkal kénytelenek pótolni a kórházak a megüresedett álláshelyeket. Előfordult, hogy négyszer bukott meg a magyarul jól beszélő doktor a diplomahonosítási vizsgán, mert elégtelennek minősült a gyógyszerismerete, az etikai felkészültsége - mondta a Világgazdaságnak Gyenes Géza, a Magyar Orvosi Kamara (MGYK) főtitkára. A tisztiorvosi szolgálat ugyan adhat ideiglenes működési engedélyt a külföldieknek, ám ezt nem támogatja a kamara. Mégis előfordul, hogy az orvoshiánnyal küszködő kórházak nővéri státusban foglalkoztatják az orvosokat, s ennek egy esetleges műhiba kapcsán beláthatatlan következményei lehetnek.

Az uniós csatlakozás óta 839 magyar doktor vállalt munkát külföldön, háromnegyedük szakképzett. Az elvándorlás oka az alacsony bér mellett a rossz munkakörülmények és a szakma társadalmi rangjának leértékelődése.

A külföldre távozó doktorok közül kilencven a nálunk is hiányszakmának minősülő aneszteziológusi (altatóorvosi) kart apasztotta. Gyenes szerint utánpótlásuk bizonytalan, hiszen a közelmúltban öt, szakvizsga előtt álló rezidens kérte és már meg is kapta a felvételét az ír és az angol orvosi kamarába, néhány héten belül ott kezdik el a munkájukat. Komoly gondot okoz a 74 háziorvos távozása is, hiszen 220 praxis betöltetlen, s a háziorvosok jelentős hányada a nyugdíjkorhatáron túl végzi a munkáját.

Legtöbb orvos a fővárosból kelt útra. A Budapesti Orvosi Kamara nyilvántartása szerint a 6000 regisztrált orvos közül 391-en távoztak. Ezt követi az ország orvostudományi egyetemeinek (Pécs, Szeged, Debrecen) környéke, s ez a főtitkár szerint azt jelzi, hogy a klinikákon végzett oktató- és kutatómunkának sincs már megtartó ereje. Legkevesebben, öten Nógrád megyéből mentek el, de szakorvos híján a salgótarjáni megyei kórház gyermekosztályának vezetésével egy pár éve hazánkban dolgozó arab orvost kellett megbíznia az intézmény vezetőjének.

Gond az országon belüli kiegyenlítetlen orvosellátottság. Ám hiába is vállalna egy fővárosi orvos vidéki kórházban munkát, hivatalos fizetéséből képtelen lenne megoldani a lakhatását. Ezen segített volna a MOK javaslata, hogy a bírókhoz hasonlóan az orvosok is kaphassanak a költségvetésből vissza nem térítendő támogatást, ám ezt eddig nem sikerült elfogadtatniuk. Nem fogadta el a kormányzat az orvosi életpályamodellre kidolgozott tervüket sem, amely pedig kiszámítható előmenetelt és fizetést garantált volna a számukra.