Kedvezőbb lehet a cégek számára a november 1-jétől életbe lépő új közigazgatási eljárási rend. Gyorsulhatnak a jogviták, és növekszik a felek rendelkezési joga - közölte a Világgazdaság megkeresésére Darák Péter legfelsőbb bírósági bíró, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke. Hozzátette: a jövőben nem a perértéktől, hanem az ügy bonyolultságának bírói megítélésétől függ, hogy abban egyes bíró vagy hármas bírói tanács jár-e el.

Az államigazgatási határozatok ellen bírósághoz lehet fordulni. A közigazgatási bírák gyakorta sokmilliós, nemegyszer milliárdos önkormányzati vagyoni vitákban, adó-, vám-, jövedéki, illeték- és értékpapírügyekben döntenek. Ma a 30 millió forintnál nagyobb perértékű esetekben hármas bírói tanács hoz ítéletet. Ám az ügy nehézségi foka nem feltétlenül a perérték függvénye. Ezért az új szabályozás a bíróra bízza annak megfontolását, megbirkózik-e maga az esettel, vagy szükségét látja a tanácsban történő elbírálásnak.

Számos ügy évekig húzódik. A gyorsaságot szolgálhatja, hogy a bizonyítást a felek kezdeményezhetik. A bíróság csak a legsúlyosabb jogsértések esetén rendelhet el hivatalból bizonyítást. Ha nincs előzetes bizonyítási indítvány, úgy az első tárgyalást 60 napon belül meg kell tartani. Előszeretettel élnek a felek a keresetmódosítás lehetőségével, sokszor ítélethozatal előtt nyújtva be új kérelmeiket. A törvény útját állja a perelhúzási taktikának. Kimondja, hogy keresetmódosításra legkésőbb az első tárgyaláson van mód. A gyorsabb érdemi elbírálást szintén elősegítheti a járulékos - például az eljárási költségekről folyó - jogviták leválaszthatósága a "fő ügyről" és az úgynevezett részjogerő bevezetése a közigazgatási hatósági eljárásban. Szerteágazóvá teheti a vitát azonban az a sokak által igényelt változás, hogy 2006 januárjától nemcsak az érdemi közigazgatási határozat, hanem az eljárás során hozott végzések ellen is bírósághoz lehet fordulni.

A végrehajtási rendelkezések egyértelműbbek, ennyiben kedvezőek a peres felek számára. Darák Péter felhívta a figyelmet arra: a jövőben a perindításnak - amelyet az elsőfokú közigazgatási hatóságnál kell benyújtani - nem lesz halasztó hatálya végrehajtásra. Azt azonban a bíróság kérelemre felfüggesztheti. Ha ezt már a keresetben kérik, a hatóság mindaddig nem foganatosíthatja, amíg a bíróság nem dönt. Döntése pedig, ha meg is fellebbezik - szemben a mai szabályokkal -, joghatályos, előzetesen végrehajtható.