A Európai Parlamentben került megrendezésre a "Gyermekjogi stratégia a kibővült Európai Unióban" elnevezésű - az EURONET (Gyermekek Európai Hálója) szervezésében megrendezett - gyermekjogi konferencia. Járóka Lívia az Európai Parlament néppárti képviselője felszólalásában elsőként a roma származású gyermekeket ért diszkriminációról szólt: különös figyelmet fordítva a rossz lakhatási körülmények között élő gyermekek, a balkáni események miatt hat éve otthontalanná vált menekült családokban élő gyermekek életkörülményeire. Beszédében a roma lányokat érintő többszörös megkülönböztetésre és a roma fiatalok önszerveződésével és politikai érdekérvényesítésével kapcsolatos nehézségekre is felhívta a figyelmet.

"Nyilvánvaló összefüggés van a diszkrimináció és a szegénység között. Bár az Athén környéki szeméttelepeken már tíz éve élnek több ezres roma közösségek, gyermekeik csak tavaly óta tudnak iskolába járni, amióta a 25 km-re lévő iskolába busz szállítja őket. Több görög roma vezető szerint azonban ez a lehetőség is hamarosan megszűnik, a görög kilakoltatások leállítása érdekében, is fel kell lépnünk"- állította a képviselő.

Járóka kitért arra, hogy ma Magyarországon közel 700 elkülönített cigány iskolai osztály működik. Itt az oktatás minősége a szakképzett oktatók és az megfelelő felszereltség hiánya miatt nagyon alacsony. A képviselőnő szerint "bár a szegregáció megszüntetése össztársadalmi és pedagógiai kérdés, a cigányellenességgel szemben - amely erősíti ezt a folyamatot - csak a társadalom közös felelősségének felismerése és vállalása és az azt támogató politikai akarat veheti fel a harcot."

"A nők és gyermekek esélyegyenlőségének egyik legfontosabb dimenziója a hátrányos helyzetű csoportok többszörös esélytelenségének kiküszöbölése "- mondta Járóka Lívia. A képviselőnő az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának tagjaként vizsgálatot kezdeményezett a roma nők szociális kirekesztettségének feltérképezésére, melynek részeként a roma gyerekek, elsősorban lányok helyzetének vizsgálatára is sor kerül először a Nőjogi Bizottság által a témában rendezett őszi közmeghallgatáson.

Járóka a roma fiatalok politikai érdekérvényesítési törekvéseit kísérő nehézségekre is kitért felszólalásában. A képviselőnő múlt heti strassburgi megbeszélésen melyen európai roma fiatalok képviselőit fogadta szorosabb együttműködést szorgalmazott a civil szervezetek és az európai intézmények között. "A roma fiatalok önszerveződésének elősegítése és a civil szervezetek bevonása az érdekérvényesítés folyamatába az elkövetkező időszak nagyon fontos, a Bizottság által is prioritásként kezelt feladata." - zárta beszédét Járóka Lívia.

A képviselőnő kezdeményezésére 2006 első felében a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetét vizsgáló közmeghallgatásra kerül sor az Európai Parlamentben.