A vállalkozások megítélése szerint az európai uniós csatlakozást követően a romlottak piaci pozícióik, miközben jelentősen nőttek a költségek és az adminisztrációs terhek - derül ki a Kisosz kérdőíves felméréséből. Antallfy Gábor ügyvezető elnök lapunknak elmondta: a vállalkozások valamivel több mint fele tudta teljesíteni nagyobb problémák nélkül az új előírásokat. A kereskedelmi forgalomban az árak kismértékben inkább emelkedtek. Eközben a vállalkozások működtetésével együtt járó költségek a vélemények kétharmada, 64 százaléka szerint nőttek, negyedüknél pedig jelentősen emelkedtek. Mindez azt a határozott következtetést vonja magával, hogy a vállalkozások nagyrészének piaci pozíciói romlottak.

A kérdőívekre adott válaszok szerint az ellenőrzések számában csekély emelkedés tapasztalható, és megindult a foglalkoztatás lassú, de egyértelmű csökkenése. Utóbbi oka leginkább a magas járulékos költségszint, valamint a romló piaci helyzet. Ilyen körülmények között az alkalmazottaknál a legfontosabb szempont a megfelelő szakmai gyakorlat és a szakképzettség.

A vállalkozások informatikai hátterével kapcsolatban megállapítható, hogy a válaszadók egyharmada a vállalkozás működtetése során alig használ számítástechnikai eszközöket. Legelterjedtebb a számítógép; a kereskedelemben a korszerű vonalkód- és számlázóprogram szinte nincs is jelen. Antalffy Gábor szerint az informatikai fejlődéshez kormányzati támogatás kell, elsősorban a beruházások, valamint a képzés területén. Ennek hiányában a vállalkozások több mint kétharmada nehezen éri el a pályázati lehetőségeket, pedig a forrásokra szüksége lenne. Antalffy nem a hiteleket tartja fontosnak, hanem a fejlődéshez, beruházáshoz és üzletfelújításhoz szükséges részbeni vissza nem térítendő támogatásokat.