Társasági adó. Nem javasol túl sok változást a kormány a társaságiadó-törvényben. Az adókulcs marad 16 százalék. Ugyanakkor a kisebb vállalkozások támogatása érdekében 5 millió forint adóalapig 10 százalékra mérséklődik az adókulcs; ennek az a feltétele, hogy a cég átlagos állományi létszáma legalább egy fő legyen, az adózó más adókedvezményt ne vegyen igénybe, illetve alkalmazottai után legalább a minimálbér kétszerese után fizessen járulékot. A társaságiadó-törvény szerint 2006. január elsejétől megszűnik az osztalék adóztatása. Jövőre még lesz helyi iparűzési adó, azonban nem ötven, hanem annak száz százalékával lehet csökkenteni a társasági adó alapját.

Általános forgalmi adó. A normál kulcs 20 százalékra csökken, nem változik az 5 és a 15 százalékos kedvezményes kulcs. Az egyes kulcsok között nem lesznek átsorolások, vagyis mindegyik termék és szolgáltatás a jelenlegi helyén marad. Az uniós irányelvekkel való összhang biztosítása érdekében megszűnik az államháztartási támogatás utáni arányosítási kötelezettség.

Egyszerűsített vállalkozási adó. Januártól a lakásszövetkezetek és a közjegyzői irodák is választhatják az evát, azonban az egyszerűsített nyilvántartást nem. Ezen szervezetek az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségüket csak a számviteli törvény szerinti kettős könyvvitel rendszerében teljesíthetik. Az evások a jövőben is dönthetnek úgy december 20-áig, hogy nem az eva szerint akarnak adózni, azonban ezt a döntésüket ugyanezen időpontig írásban vissza is vonhatják. Míg az idén az első három negyedévre vonatkozó adóelőleget csak meg kellett állapítani, s az adóévre vonatkozó bevallásban kellett bevallani, addig januártól már negyedévente nemcsak megállapítani, hanem bevallani is kell az adóelőleget.

Helyi adók. A helyi iparűzési adó 2007. december 31-ével megszűnik, a kieső önkormányzati bevétel pótlásáról egy a jövő év végéig megalkotandó törvény rendelkezik majd. Adómentes lesz az adóalapnak az a része - legfeljebb az adóalap 90 százalékáig -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve, ha a telephely szerinti állam önkormányzatának vállalkozási tevékenységet terhelő adót kell fizetni.

Adózás rendje. A lakás célú állami támogatások igénylésével összefüggésben a számlák valódiságát, valamint ezzel kapcsolatban a támogatások igénybevételének jogszerűségét - a pénzintézet megkeresése alapján - az állami adóhatóság ellenőrzi majd. Változások lesznek a munkáltató és a kifizető által havonta teljesítendő adatszolgáltatásban. E szerint a már elfogadott szabályokhoz képest módosítás várható a kifizetők által az adó- vagy tb-kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról az adóhatósághoz elektronikus úton vagy gépi adathordozón eljuttatandó szabályokban is.

Luxusadó. A kormány által nyáron bejelentett adócsomagban az is szerepelt, hogy 2006-tól külön adó terheli a nagy értékű, 100 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanokat. A tervek szerint a 100 millió forint érték feletti rész után éves szinten 0,5 százalék adót kell az önkormányzatoknak fizetni. Az adó megfizetése alól az önkormányzatok 20 százalék kedvezményt adhatnak méltányos esetekben. A parlamenthez most benyújtandó "salátatörvény-csomagban" ez a javaslat még nem szerepel. Megbízható forrásból származó információink szerint ezt külön törvényjavaslat keretében tárgyalja majd az Országgyűlés.

További fontos tervek: