Ahhoz, hogy e pozitív trendek hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, az európai munkáltatói szövetségek – köztük az MGYOSZ – véleménye szerint olyan átfogó reformokra van szükség, melyek hozzájárulnak a munkahelyteremtés elősegítéséhez, illetve jobb finanszírozási lehetőségeket biztosítanak a vállalatok számára.

A BUSINESSEUROPE, az európai uniós munkaadói szövetségeket tömörítő csúcsszervezet közzétette a 2010. harmadik negyedévben mért gazdasági adatokra alapuló jelentését. A szervezet által negyedévente összeállított gazdasági kitekintések legújabb összeállításából kiderül, a korábban vártnál gyorsabb ütemben zajlik az EU gazdasági kilábalása: a júniusban 2010-re számított 1,1%-os GDP növekedési prognózisát a javuló adatok fényében 1,8%-ra módosította a szervezet, míg 2011-re 1,7%-os növekedéssel számolnak a munkaadók.

A válságból történő kilábalás a BUSINESSEUROPE adatai alapján Németországban, Svédországban, Lengyelországban és Finnországban halad a leglendületesebben (idén 3,5%-os növekedés prognosztizálható esetükben), míg Görögország, Írország, Spanyolország, Lettország és Románia GDP-je 2010-ben továbbra is csökken. Ezek a jelentős növekedésbeli különbségek az EU korábbi egyensúlyhiányát tükrözik. A kitekintés megfogalmazza: a szükséges egyensúlyteremtés messze ható strukturális reformokat kíván meg. A jövő évi kilátások bizonytalanságát fokozza ugyanakkor a megújuló protekcionista nyomás; a nyersanyagokhoz való hozzáférés és az alapanyagok ára; az államháztartások helyzete (és az adóközpontú konszolidációtól való félelem); valamint a pénzügyi szektor és volatilitás állapota is.

„Az Európai Unió válaszúthoz érkezett: el kell döntenünk, hogy defenzíven viszonyulunk az elmúlt években megkezdődött változásokhoz, vagy az eseményeket irányítva a fejlődés egyik motorjává válunk az elkövetkező években” – hangsúlyozta a BUSINESSEUROPE jelentése kapcsán Dr. Futó Péter, az európai munkaadói szervezet alelnöke, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke. „Az Európai Unió vezetésének a következő időszakban a gazdasági stabilitás fenntartására, a vállalatok pénzügyi forrásokhoz jutásának biztosítására, a termék-, munkaerő- és tőkepiacokat egyaránt érintő, mélyreható strukturális reformok kidolgozására és végrehajtására, s ezáltal a makrogazdasági egyensúlyhiány helyreállítására javasolt fókuszálnia. Ebben az EU következő soros elnökeként Magyarországnak is kiemelt szerepe lesz.”
A BUSINESSEUROPE által végzett felmérés arra is rávilágít: a beruházási ciklus 2010 közepe felé fordulatot vett; a felmérésben résztvevő tagszervezetek több mint fele vélekedett úgy, hogy a beruházások a következő hat hónapban emelkedni fognak. Ugyanakkor a növekvő adósságok, a pénzügyi instabilitás és a bankszektor iránti bizalom hiánya együttesen vezetnek a vállalatok finanszírozási forrásokhoz való korlátozott hozzáféréséhez – ezáltal is csökkentve a beruházások nagyobb arányú növekedésének esélyeit.

2010 augusztusában a munkanélküliség 9,6%-os szinten maradt az EU-ban (míg az euró övezetben 10,1%-on áll); tehát az előzetes várakozásokhoz mérten hamarabb megkezdődött a stabilizáció e téren. A BUSINESSEUROPE tagszervezetei ráadásul úgy vélik: ha nem is kimagasló, de nagyjából 0,1%-os javulás várható 2011-re az unió munkanélküliségi rátájában.

„A munkaerőpiaci stabilizáció terén Magyarországra is jelentős tennivalók várnak a következő években: a jelenleg 10,9%-os magyar munkanélküliségi ráta mellett a meglevő munkahelyek megtartása mellett a munkahelyteremtés ösztönzése az egyik legfontosabb feladat a gazdaság fejlődési pályára állítása érdekében. Hosszú távon az akciótervekben szereplő egymillió új munkahely létrehozását az MGYOSZ is kivitelezhetőnek tartja, s ennek megvalósításához minden szakmai segítséget megad”, tette hozzá a jelentésben megfogalmazott várakozásokhoz Futó Péter.

Ajánlások

A válságból való kilábalás során az európai munkaadók szerint meghatározó jelentőségű, hogy az egyes kormányzatok képesek-e megtartani a közfinanszírozás iránti bizalmat, valamint folytatni tudják-e az ambiciózus strukturális reformokat. Az elkövetkező hónapokban kiemelt figyelmet igényel ugyanakkor a pénzügyi stabilitás megőrzése, a kedvező befektetési környezet biztosítása és a munkahelyteremtés. A BUSINESSEUROPE és az MGYOSZ ennek érdekében a következő ajánlásokat fogalmazza meg:
Hosszú távú, megfelelően célzott reformokkal vezethető ki az Európai Unió gazdasága a válságból, így biztosítható a gazdasági egyensúly fenntartása.

Ennek érdekében az adósságállomány csökkentésére és a közpénzügyek megfelelő minőségére fókuszáló, átgondolt pénzügyi konszolidációra van szükség, mely termék-, munkaerő- és pénzpiaci reformokkal párosul.
Alapvető fontosságú a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelése, valamint a politikai és gazdasági koordináció keretrendszerének fejlesztése uniós és globális szinten egyaránt.

A befektetések és az innováció ösztönzésén alapuló kilábalás érdekében jobban működő tőkepiacra, a vállalatok hitelhez jutási lehetőségeinek javítására, illetve a pénzügyi szektor kiegyensúlyozott reformjára van szükség. Ennek hatásai a növekedés serkentéséhez és a munkahelyteremtéshez egyaránt hozzájárulnak.