Hol tart a CER a tőzsdére lépés előkészületeivel? Tartható-e a 2022-es dátum?

Az eredeti terveink szerint a CER Cargo Holding már az idén tőzsdére lépett volna, de a pandémia miatt ezt el kellett halasztani. Jelenleg belső előkészületek zajlanak, például a stratégia és az üzleti terv véglegesítése, a belső folyamatok javítása. Ezek nélkülözhetetlenek a sikeres kibocsátáshoz. A jövő év második felében szándékozunk a tőzsdére kilépni. Azt gondoljuk, addigra a gazdasági fellendülés hatásai már érződnek azon a vasúti áruszállítási piacon is, amely tipikusan ciklikus iparág, és emiatt jelentősen függ a gazdaság teljesítményétől. Előrejelzéseink szerint nagyobb piacbővülés várható, aminek egyik jelentős szereplője lehet társaságunk. Nemcsak a külső piaci helyzet pozitív változását várjuk, de proaktívan építjük azt a stratégiát, amely megkülönböztet bennünket a versenytársainktól, és versenyképesebbé teszi társaságunkat.

Horváth Ottó: Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményeztük az ukrán vasúttal 
Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Várakozásai szerint mennyivel tér el a mostanitól a CER akkori tevékenysége, amikor új résztulajdonosai is lesznek?

A vasúti árufuvarozás továbbra is a CER Cargo Holding alaptevékenysége marad, ám várakozásaink szerint társaságunk működési területe és megbízói száma nőni fog, teljesítményei nagyobbak lesznek, a jelenleginél szorosabban együttműködik majd több partnerrel, folyamatai összetettebbé válnak, a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés nagy kihívás lesz a menedzsment számára.

Mikor születik meg a magyar–orosz–kínai vegyesvállalat, amelyben azonos hányada lesz a három cégnek?

A vegyesvállalat megalapítását 2021-ben tervezzük. A tulajdonosi szerkezet véglegesítése a hónap végén várható, ezért most még nem ismert, kinek mekkora tulajdonrésze lesz. (A júliusi bejelentés szerint a CER orosz partnere az állami RZSD Logistic lesz, a kínait nem nevezték meg – a szerk.)

A CER eszközparkjának bővítésében melyek a következő célok a tavaly bejelentett 2,2 milliárd forintos mozdonybeszerzés után?

Jelenleg posztpandémiás helyzetben vagyunk, és minden igyekezetünk azon van, hogy visszatérjünk a Covid-időszakot megelőző növekedési pályára. Rövid távon nem tervezünk kapacitásbővítést, de középtávon szeretnénk jelentősen fejleszteni a mozdonyparkunkat. Azt látjuk, hogy egyrészt erős uniós és hazai szándék van arra, hogy az árufuvarozás nagyobb része kerüljön vasútra, másrészt a Kínából Európába érkező áruk egyre magasabb hányada jön vasúton, és e két tényező szükségessé teszi vontatási kapacitásaink bővítését.

Az idén mit lépett a CER Cargo a régiós terjeszkedés terén?

Társaságunk az idén nem bővíti működési területét, hanem a meglévő erősítésére fókuszál, és bővülést készít elő: szlovákiai és csehországi biztonsági tanúsítványunk érvényességét meghosszabbítottuk, a horvátországi és a magyar tanúsítványunk meghosszabbítása folyamatban van, megkezdtük az árufuvarozási vasúti társasági működési engedély megszerzését Romániában. Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményeztük az ukrán vasúttal, az OSZZSD tagjai lettünk, stratégiai együttműködési tárgyalásokat folytatunk a Rail Cargo Group és a CER Cargo Holding között.

Hogyan teljesítettek 2021-ben a holding tagjai?

A pandémia negatívan hatott a működésünkre, mert közvetlenül érintette ügyfeleinket, amelyek kevesebb árut fuvaroztattak, és ez érződött az árbevételünkön is. Több eredményjavító intézkedést tettünk, amelyeket figyelembe véve azt prognosztizáljuk, hogy az idén jobb eredményt tudunk elérni, mint 2020-ban.

Milyen konkrét előnyöket vár cége számára a Celiz konzorcium záhonyi fejlesztési terveitől?

A záhonyi fejlesztés számunkra elsősorban azt jelenti, hogy olyan korszerű vasúti infrastruktúra jön létre, amely alkalmas a Kínából Európába jövő, nagy mennyiségű áru fogadására, átrakására, továbbítására és egyéb logisztikai tevékenységre, például raktározásra. Az árufuvarozás komplex folyamata lehetőséget ad társaságunknak arra, hogy részt vegyen az áru széles nyomtávú fogadásában és normál nyomtávú továbbításában, valamint növelje árufuvarozási teljesítményeit.

Mikorra várható beruházási döntés valamely érintett, záhonyi projekt kapcsán?

A koncepció elkészült, a döntés-előkészítés hamarosan lezárulhat, remélhetőleg az idén megszületik a döntés.

Kínál-e egyeskocsi-szolgáltatást a CER? Ha nem, belép-e erre a piacra arra reagálva, hogy támogatást kapott a tevékenység?

Ez idő szerint is kínálunk egyeskocsi-szolgáltatást, bár nem ez a jellemző tevékenységünk. Egyike vagyunk annak az öt árufuvarozási vasúti társaságnak, amely előzetesen regisztrált a pályázási felhívásra. Szeretnénk megkötni a továbbtámogatási keretszerződést a MÁV-val.

Melyek voltak a CER idei árbevételét és a nyereségét leginkább befolyásoló tényezők?

Nyereségünket alapvetően két tényező határozza meg: nagyrészt az árbevétel, illetve kisebb részben a fix költségeink. Az árbevételt illetően erősítettük értékesítési képességünket, feltérképeztük bővülési lehetőségeinket, új ügyfeleket akviráltunk. Költségeinket megvizsgáltuk, és számos helyen racionalizáltunk. Mindig nagy dilemma, hogy a fuvarozási igények jelentős mértékű változása esetén mekkora fuvarozási kapacitásokat tartsunk fenn, és milyen időtartamban tegyük ezt. Úgy döntöttünk, hogy nem építjük le a kapacitásainkat, hanem megtartjuk, és új forgalmak megszerzésével foglalkoztatjuk. Segítette a fenntarthatóságot, hogy sikerült kedvező változásokat elérni a járműbérleti szerződéseinkben.