A Brüsszellel folytatott tárgyalások eredményeként hozott, a közbeszerzéseket érintő döntések – így például az egyszereplős ajánlatok arányának a visszaszorítása, valamint a közbeszerzések hatékonyságát értékelő keretrendszer kialakítása – mellett egy másik fontos változtatást is bevezetne a kormány e területen: 2027-re a zöldszempontokat tartalmazó hazai közbeszerzések arányát az összes kiírás 30 százalékára emelné. Sőt, egyes termékeknél, árucsoportoknál a száz százalék elérése a cél. Ilyen kritérium lehet például a minél nagyobb energiahatékonyság és -megtakarítás, a szén-dioxid-kibocsátás szintje, az anyag-újrafelhasználási arány, valamint a környezetterhelési érték.

energia hatékonyság
Fotó: Shutterstock

Így állunk most

A zöldközbeszerzésekre vonatkozó döntések – néhány olyan ágazattól eltekintve, ahol kötelező uniós szabályok vannak érvényben – tagállami hatáskörbe tartoznak, bár az újabb EU-s jogalkotási fejlemények abba az irányba mutatnak, hogy a következő években uniós ágazati jogszabályokban is egyre több, a zöldközbeszerzés konkrét alkalmazására vonatkozó kötelezés jelenik meg – olvasható a Magyarország zöldközbeszerzési stratégiája 2022–2027 című dokumentum társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetében.
Noha a hatályos hazai szabályozási környezet sokféle módon teszi lehetővé a környezetvédelmi szempontok beépítését az eljárásokba, a most kiadott tervezetet készítő Miniszterelnökség szerint az alkalmazásuk nem terjedt el széles körben. Maga a zöldközbeszerzés pedig a szűk körű kötelezettségeken túl elsősorban az ajánlatkérők elhivatottságán és szakmai felkészültségén múlik. Ezt tükrözik a számok is: 

2019-ben – a nemzeti eljárásrendben – 1305, 2020-ban 739, tavaly pedig mindössze 704 szerződés tartalmazott környezetvédelmi aspektusokat, 

s ehhez a tendenciához igazodik a kontraktusok értéke is: 116 milliárd, 68 milliárd, majd 2020-ban 61 milliárd forinttal. Az elmúlt három évben legtöbbször építési munkálatoknál írtak elő zöldszempontokat az ajánlatkérők, de szennyvíz- és hulladéktisztítási, valamint környezetvédelmi szolgáltatások megrendelésekor is igyekeztek odafigyelni a természet megóvására.

Ezeken a területeken erősítenének

Az eddigi értékek növelése érdekében a Miniszterelnökség tervei szerint bizonyos beszerzési tárgyak, áruk, termékcsoportok esetében, ahol létezik uniós vagy a magyar stratégia végrehajtása során kidolgozott egyéb környezetvédelmi közbeszerzési elvárás, kötelezően előírnák különféle zöldszempontok alkalmazását.

Termékcsoportok, amelyekre már előírt környezetvédelmi szempontokat az EU

EU-s szintű zöldközbeszerzési követelmény a következő termékcsoportokban áll rendelkezésre: tisztítószerek; számítógépek, monitorok, táblagépek és okostelefonok; másoló- és grafikai papír; adatközpontok, szervertermek és felhőszolgáltatások; egészségügyi ágazatban használt elektronikus berendezések; villamos energia; élelmiszer-éttermi szolgáltatások és árusító automaták; bútorok; képalkotó berendezések; irodaépületek tervezése, kivitelezése és kezelése; festékek, lakkok és útburkolati jelek; közterület-karbantartás; úttervezés, -építés és -karbantartás; útvilágítási és közlekedési jelzések; közúti szállítás; egészségügyi szerelvények; textíliák; WC-k; szennyvíz-infrastruktúra; valamint vízalapú fűtőberendezések.

A minisztérium a stratégia részeként kiemelt figyelmet fordítana a környezetvédelmileg tiszta és energiahatékony járművek beszerzésére is. Ennek érdekében előírnák a klímapolitikáért felelős miniszternek: folyamatosan kövesse nyomon, hogy egy adott időszakban az egyes jármű-kategóriákra vonatkozó uniós célértékek teljesíthetők-e.
Az ugyancsak része az elképzeléseknek, hogy 

a Közbeszerzési Hatóság egyfajta zöldközbeszerzési kompetenciacentrumként is működjön a jövőben. 

Ez azt jelentené, hogy elsősorban a hulladék- és vízgazdálkodásra, az építőiparra, valamint az energetikai ágazatokra vonatkozóan a szervezet koordinálná a környezetvédelmi szempontok, módszerek, iránymutatások kidolgozását, közzétételét. A cél, hogy 2023. augusztus 31-ig legalább három termék, illetve termékcsoport esetében jöjjenek létre ilyen ágazati szintű közbeszerzési segédanyagok, és azok legyenek elérhetők a hatóság honlapján.

Életciklusköltség, ökocímke

A zöldajánlatok számának növelését szem előtt tartva 

előmozdítanák az úgynevezett életciklusköltség-számítás alkalmazását is a közbeszerzésekben. 

Az életciklus egy termék használatának, egy szolgáltatás nyújtásának vagy egy építési beruházás fennállásának összes egymást követő szakasza a nyersanyagbeszerzéstől és az erőforrások megteremtésétől kezdve egészen az eltávolításig, az ártalmatlanításig, az adott területek eredeti állapotának a helyreállításáig, illetve a szolgáltatás vagy a használat végéig. Az életciklusköltség-számítás elterjedéséhez, vagyis hogy minél több ajánlatkérő választhassa ki ez alapján a gazdaságilag legelőnyösebb pályázati anyagot, szakmai útmutatók és segédletek kidolgozását tartja szükségesnek a Miniszterelnökség.
Az életciklus-szemlélet megvalósítását segítené a termékek környezeti tulajdonságait megjelenítő ökocímkék használata is a közbeszerzésekben. Azokban az eljárásokban, ahol a környezetvédelmi kritériumok meghatározása műszaki szakértelmet igényel, az ökocímke helyettesíthetné ezt a speciális szaktudást, így az alkalmazásukkal gördülékenyebbé válna a folyamat.