– Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szeptember 17-én jelentette be az energiaintenzív kis- és középvállalatokat (kkv-kat) megsegítő kormányzati programot, ami már október elsejével elindul. Miért kellett ilyen gyorsan elindítani ezt a programot, és miért pont ezt a kört célozták meg elsőként a majd 200 ezer hazai kkv közül?

– A több mint 200 napja kitört háborúra az több szempontból is hibás válaszokat adott: egy olyan szankciópolitikát erőltetett rá a tagállamokra, amelynek következtében egyrészt ez a konfliktus egy globális gazdasági háborúvá is vált, másrészt pedig óriási energiaár-növekedést és a nyugati világban nagyon régen látott mértékű inflációt okozott, mindezt pedig főként Európában. Mi európaiak egyfajta szankciós felárat fizetünk az energiáért, miközben például az amerikaiaknál nincsenek ilyen mértékű problémák. Az energiaárak drasztikus emelkedése így az egész európai vállalati szektort jelentős kihívás elé állította, mivel ezt a szankciós felárat nemcsak a lakosságnak, hanem a vállalkozásoknak is meg kell fizetnie. Itt azonban meg is kell állnunk egy pillanatra. Hangsúlyoznám ugyanis, hogy a magyar kormány számára a munkahelyteremtés és a munkahelyek megvédése mindig is kiemelt prioritást élvezett. Így lett 1 millióval több munkahely és így védtük meg a munkahelyeket a koronavírus-járvány alatt is. Nincs ez másképp ma sem. 

Meg kell óvnunk a hazai vállalkozásokat is, hogy így egyszerre védhessük meg a munkahelyeket, azaz a családi egzisztenciákat és a gazdaság versenyképességét is.

A magyar kormány éppen ezért feltérképezte és elemezte, hogy az energiaköltségek emelkedése hogyan hat a hazai kis- és középvállalkozásokra. A kialakult helyzetben úgy láttuk, hogy gyors és célzott lépésekre van szükség a leginkább kitettek körében. Ez a célcsoport, amiről beszélünk integrált és jól teljesítő része a globális és a kontinentális ellátási láncoknak, így versenyképességük megtartása egyértelműen nemzetgazdasági érdek. Erre jött létre az energiaintenzív feldolgozóipari vállalatokat (kkv-kat) támogató programunk. A kkv-támogatási program mellett ugyanakkor arra is szükség van, hogy a nagyobb gyárakat is megsegítsük, ezért egy nagyvállalati fókuszú gyármentő program kidolgozása is megkezdődött, valamint szükség esetén egy munkahelymegtartást célzó akciótervet is indítani fogunk. 

Fotó: Papp Szabolcs

– Mely cég tekinthető energiaintenzív feldolgozóipari kkv-nak?

– Definíciónk szerint az a vállalat tekinthető energiaintenzívnek, amelynek energiaköltsége 2021-ben az árbevételének arányában meghaladta a 3 százalékot. Feldolgozóipari vállalatnak az a társaság minősül, amelyik vagy fő tevékenysége alapján sorolandó ide, vagy pedig árbevételének döntő része származik feldolgozóipari tevékenységből. A kis- és középvállalat definíciót pedig a számviteli törvény szabályozza a vállalat mérlegfőösszege, nettó árbevétele és foglalkoztatottjainak létszámát figyelembe véve.

– Van-e arra számításuk, hogy a programban részt vevő cégeknek átlagban, vállalatmérettől függően mennyivel nőttek meg a rezsiköltségei egy év alatt?

– Az egyes feldolgozóipari kkv-k energiaintenzitásában jelentős különbségek tapasztalhatók, például függően attól, hogy egy vállalat milyen típusú energiavételezési szerződéssel rendelkezik. Számításaink szerint azonban a szóban forgó vállalatokat érintő áremelkedés átlagosan akár 5–7-szeres is lehet. Ez olyan mértékű energiaintenzitás-növekedés az érintett társaságoknak, amit mindenképpen kezelni szükséges a versenyképességük megőrzése érdekében. 

– Milyen elemekből áll a támogatási program?

– A program két fő pillérből áll. Az egyik láb a működési költségek támogatása, amelyben a programban részt vevő vállalatok 2022 októberi, novemberi és decemberi energiaszámláit összevetik az előző év azonos időszakaival, az árkülönbözet felét pedig az állam támogatásként jóváírja. Praktikusan ez azt jelenti, hogy amennyiben tavalyról idénre a villamos energia és a földgáz ára 10 egységről 60 egységre nőtt, úgy a különbséget jelentő 50 egység felét, 25 egységet az állam megtéríti a cégnek. A magyar kormány a program második pillérében a hazai kkv-k energiahatékonysági beruházásait szeretné ösztönözni. Ehhez kamatkedvezményes, fix kamatozású beruházási hitelt teszünk elérhetővé a Széchenyi Kártya Program révén, valamint a hitelhez az önerő egy részét is átvállaljuk vissza nem térítendő támogatás formájában, legfeljebb 15 százalék erejéig. Mindez segítheti a vállalatokat abban, hogy csökkentsék energiafelhasználásukat, illetve fokozni tudják energiaönellátási képességüket. 

– Milyen energiahatékonysági beruházási lehetőségek állnak rendelkezésre a kkv-k számára?

– Kétféle lehetőség adódik a kkv-k számára. Az első, hogy az alapvető termelési eljárásukban csökkentik az energiafelhasználásukat, például egy energiahatékony gépsor beszerzésével, vagy éppen az üzem energetikai korszerűsítésével. A másik, hogy energiaönellátási-kapacitásokat építenek ki, ilyen lehet például egy saját naperőmű építése vagy éppen a geotermikus energia üzemi célú hasznosítása. Ki szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek speciális beruházások, így speciális tudást is igényelnek – ami nem feltétlenül elérhető egy kkv-nak házon belül. 

A megfelelő energiahatékonysági beruházás kidolgozásához javasolt egy energetikai szakember segítségül hívása, aki számszerűen meg tudja tervezni, hogy a társaságnak milyen energiahatékonysági beruházásra van szüksége.

Ilyen szakembereket tud biztosítani például a Magyar Villamos Művek egyik leányvállalataként működő MVM Optimum Zrt., amely kkv-k számára is elérhető energetikai projektek tervezésével is foglalkozik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kkv-k minél gyorsabban kezdjék el tervezni az ilyen célú beruházásaikat, hogy akár már novemberben lefolytathassák a hiteligényléseiket, ugyanis minden nap számít. 

– Hogyan tud egy vállalat jelentkezni a programba? Kell-e vállalásokat tenniük a vállalatoknak a programban való részvételhez?

– A jelentkezés az október közepétől aktiválódó www.energiatamogatas2022.hu webes felületen gyorsan és egyszerűen megtehető, ahol egy erre vonatkozó adatlap kitöltésével lehet jelezni a programban való részvételi szándékot. Ami az elvárásokat illeti, a vállalatoknak törekedniük kell arra, hogy csökkentsék fajlagos energiafelhasználásukat, valamint az általuk foglalkoztatottak száma 2023 év végéig ne csökkenjen a jelenlegi szint 90 százaléka alá.

Fotó: Papp Szabolcs

– A program három hónapra szól, de az szinte biztosan tovább tart, bízhatnak-e abban a kedvezményezett vállalatok, hogy később is segíti őket a kormány?

– Nagy Márton miniszter úr a program bejelentésekor ismertette, hogy első körben három hónapra szól a program, ugyanakkor az időszak végén a kormány ki fogja értékelni az elért eredményeket, és ennek ismeretében fog dönteni a program folytatásáról, amennyiben szükséges, a finomhangolásáról is. 

– Általában gyakori probléma, amire a cégek is sokszor panaszkodnak, hogy túl bonyolult a támogatási rendszer, vagy késve kapják meg a kifizetéseket. Mi a garancia arra, hogy most gyorsabb lesz az elbírálás és nem lesz túladminisztrálva?

– Tudatában vagyunk annak, hogy jelen helyzetben egy rugalmas és gyors programra van szükség, ezért a támogatási program kialakításakor kiemelten figyeltünk arra, hogy a jelentkezés egyszerű legyen, valamint ne járjon jelentős bürokratikus terhekkel a vállalatoknak. A kormány célja az volt, hogy ne a kiíróknak, hanem a vállalkozásoknak legyen jó elsődlegesen a pályázat és a program. Megjegyzem, hogy a program kialakításakor rengeteg egyeztetést, konzultációt folytattunk le a kkv-kal annak érdekében, hogy a program minél inkább egyszerű és vállalkozásbarát legyen, valamint a lehető leghatékonyabb eszközök és támogatási formák álljanak rendelkezésükre. Ezúton is szeretném megköszönni minden vállalatvezetőnek, aki részt vett a munkában.