A kormány az Európai Unióval való megállapodás – vagyis a források folyósítása – érdekében számos törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé a közelmúltban. Ezek egyike az infotörvényből kivenné azt a szabályt, amely 

közérdekű adatigénylés esetén lehetővé tette, hogy az adatközlő kifizettesse a kérés teljesítéséhez szükséges jelentős munkaerő költségét. A parlament várhatóan kedden szavaz az előterjesztésről. 

Fotó: Földi Imre / Világgazdaság

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – aki ötletgazdaként kezdeményezte és támogatta a módosítást – a VG-nek nyilatkozva kifejtette: a költségtérítés jogszerű megállapítása sok esetben több jogalkalmazási nehézségbe is ütközött, illetve nagyobb problémát okozott a közfeladatot ellátó szerveknek, mint amekkora tényleges előnnyel és hatással járt a működésükre nézve.

Kiküszöbölik az aggályokat

„Ez különösen a kis létszámú, de sokféle közérdekű – köztük közpénzfelhasználással összefüggő – adatot kezelő szervekre volt igaz. A nagy létszámmal rendelkező, közfeladatot ellátó szervezetek esetében a bírósági joggyakorlat fényében – kevés kivétellel – gyakorlatilag nem lehetett megalapozottan hivatkozni az aránytalan mértékű munkaerő igénybevételre. Az információszabadság érvényesülésének ez a fajta korlátozása hat év elteltével a közeli jövőben megszűnik, és ezáltal kiküszöbölődnek a szabályozás alkalmazásához kapcsolódó, sok esetben megalapozottnak tekinthető aggályok” – mondta Péterfalvi Attila. 

A módosítás azt jelenti – folytatta –, hogy a tervek szerint a jövőben kizárólag a másolatkészítéssel és a postázással összefüggő költségelemek téríttethetők meg az adatigénylővel, a többi költségelemet – mint ahogyan eddig is – a közfeladatot ellátó szerv, vagyis a központi büdzsé viseli. A költségtérítés megállapítása azonban nem kötelező,

a fő szabály továbbra is a díjmentesség

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mivel az adatigénylések benyújtása és teljesítése nagyrészt elektronikus formában történik, a másolatkészítéssel és a postázással összefüggésben fő szabály szerint nem merülhet fel megtérítendő költség.

Átmenetileg több lehet a közérdekű adatigénylés

A NAIH elnökének várakozása szerint az adatigénylések összesített számában nem várható számottevő növekedés, azonban elképzelhetőnek tartja, hogy a jelentős munkaerőforrást igénybe vevő, nagy mennyiségű adat feldolgozását érintő, több évet átfogó adatigénylések száma átmenetileg növekedni fog. Erre a közfeladatot ellátó szerveknek fel kell készülniük, különféle szervezési, személyzeti és informatikai képességek és kapacitások átcsoportosításával, fejlesztésével.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Arra a kérdésre, hogy a NAIH-nak van-e információja arról, jellemzően mekkora költségtérítéseket fizettek az adatigénylők az elmúlt években, Péterfalvi Attila azt közölte: a hatóságnak kizárólag a bejelentők által kifogásolt költségtérítésekről, azok megalapozottságáról, összegszerűségéről vannak információi. Idén például 

eddig 28 költségtérítést megállapító panaszbejelentés érkezett az adatvédelmi hatósághoz: ebből 18 azonos adatkezelőt érintett, a legkisebb kifogásolt összeg 8500, a legnagyobb pedig 580 ezer forint volt. 

A legtöbb esetben a vizsgálat eredménye következtében az adatokat ingyenesen rendelkezésre bocsátják, vagy a megállapított összeget mérsékelik – jelezte az elnök.