Bár a közös agrárpolitika (KAP) reformja a szőlő-bor ágazat szereplői számára elérhető támogatásokat is érinti, a Magyarország által erre a célra felhasználható keret nem változott, maradt évi 27,94 millió euró. A KAP reformja bővítette a borágazat támogatási lehetőségeit, de a magyar KAP stratégiai tervben leírt szőlő-bor ágazati beavatkozások nem térnek el a hatályos nemzeti támogatási programban megfogalmazottaktól, de a ciklus végéig akár új intézkedéseket is be lehet vezetni. A szőlő-bor ágazatnál lesz egy átmenet, és a stratégiai terv intézkedéseit 2023. október 16-tól lehet alkalmazni – közölte az új támogatási rendszerről szóló összefoglalójában az Agrárminisztérium. Az a korábbi szabályozáshoz hasonló, hogy az éves keretet nem lehet növelni, és az évek között sem lehet átcsoportosítani forrásokat. Jó hír a szőlő-bor ágazati szereplők számára, hogy a vidékfejlesztési források keretében megnyíló támogatási lehetőségek továbbra is ezenfelül állnak majd rendelkezésükre.

Fotó: Oláh Tibor

Az új KAP-ban a stratégiai terv keretében továbbra is támogatható lesz a szőlőültetvények megújítása, a borászati üzemek korszerűsítése, a nagyobb készletek felhalmozódása esetén alkalmazott borászati melléktermékek lepárlása, valamint a zöldszüret is. Az átmeneti időszakban a támogatásigénylőknek arra is kell ügyelniük, hogy a 2023. október 15. előtt elfogadott támogatási kérelmeikben tett vállalásaiknak legalább 30 százalékát végre kell hajtaniuk, az ahhoz tartozó kifizetési kérelmet 2023. október 15-ig be kell nyújtaniuk. Vállalásaikat teljes egészében 2025. október 15-ig kell teljesíteniük. 

Miután a KAP-reform egyik fő célja az európai zöldmegállapodásban foglalt célok átültetése a mezőgazdasági gyakorlatba, a szőlő-bor ágazati támogatásoknak is szolgálniuk kell ezt a célt. Magyarország a KAP stratégiai tervben ezért 

vállalta, hogy a szőlő-bor ágazatnak jutó keretösszeg 5 százalékát a környezeti célok megvalósítására fordítja, egyebek mellett a környezetvédelem az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a fenntarthatóság fokozása és az energiahatékonyság növelése céljából.

Így a terv szerint Magyarország 1,397 millió euró értékben olyan támogatási feltételeket fogalmazott meg, amelyek ezek közül a célok közül valamelyikhez hozzájárul.

Több pénz jut a szőlőtelepítési pályázatokra

November végéig ismét lehetőség van a szőlőültetvények szerkezetátalakításának támogatására vonatkozó egyéni tervek benyújtására – közölte az agrártárca.

A tervezett beavatkozások közül folytatódik a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása. Ezen belül lehetőség nyílik a fajtaváltásra a minőség javítása, a környezeti fenntarthatóság vagy az éghajlatváltozáshoz való jobb alkalmazkodás céljából. Szintén támogatható az ültetvények áttelepítése, újratelepítése, valamint az ültetvények termesztéstechnológiájának javítása. Nem lehet viszont támogatni azt, amikor az élettartamuk végéhez ért ültetvényeket ugyanolyan fajtával illetve ugyanolyan termesztési rendszer alkalmazásával kívánják megújítani.

Mindezekre a tényleges költségek 50 százalékának erejéig lehet támogatást igényelni, ami a kevésbé fejlett régiókban felmehet 75 százalékra.

A támogatást kisebb részben a termelői bevételkiesés kompenzálására, nagyobb részben pedig a szerkezetátalakítás költségeihez történő hozzájárulásként kell kifizetni. 

 

Az új támogatási ciklusban is lehetőség nyílik a borpromóciók támogatására. Itt különbséget kell tenni az EU-n belüli és az unión kívüli piacokon végzett promóciós tevékenységek között, mivel ezek szabályozása is eltérő. A tagállamokban végzett borpromóciót a felelősségteljes alkoholfogyasztás ösztönzésére, az eredetmegjelölésre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós minőségrendszerek ismertségének növelésére kell korlátozni. A harmadik országokban pedig az uniós termékek kiváló minőségének kiemelését, az EU élelmiszer-biztonsági előírásainak kiválóságát kell népszerűsíteni, emellett támogathatók a kiállításokon való részvétel, a tájékoztató kampányok, valamint a piacfelmérés. A promóciós támogatások intenzitása legfeljebb 50 százalékos lehet. 

A beruházási célok közül a szőlőtermelési és borkészítési rendszerek eszközeinek beszerzésére, feldolgozólétesítményekre és a borászati infrastruktúra fejlesztésére igényelhető támogatás. A korábbiakkal ellentétben a szőlőültetvényekhez kapcsolódó beruházások és a szőlőművelő gépek beszerzése is támogatható lesz.