Októberben 923 millió euró volt a termékkülkereskedelmi hiány, szeptemberhez képest az export és az import kiigazított volumene azonos mértékben, 2,3 százalékkal csökkent. A kivitel volumene 11, a behozatalé 7,6 százalékkal volt nagyobb az előző év azonos időszakáénál. A passzívum 923 millió euró volt, az egyenleg 502 millióval romlott az egy évvel korábbihoz képest, azaz valamelyest kedvezőbb a helyzet, mint azt az első becslés alapján várni lehetett

Car,Carrier,Transporter,Truck,On,Road.,Auto,Vehicles,Hauler,On Car carrier transporter truck on road. Auto vehicles hauler on driveway. European transport logistics at haulage work transportation. Heavy haul trailer with driver on highway.
Fotó: Shutterstock

Októberben a kivitel értéke 12,5 milliárd euró (5192 milliárd forint), a behozatalé 13,4 milliárd euró (5549 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbihoz képest euróban kifejezve az export értéke 22, az importé 26 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 10, a behozatalé 8,8 százalékkal bővült.

A gépek és szállítóeszközök 2021. októberi áron számított kivitele 26, a behozatala 17 százalékkal nagyobb lett. A közúti jármű export- és importvolumene közel ötödével nőtt. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint ötödével, az importvolumene negyedével emelkedett az előző esztendő azonos időszakához képest. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene közel 40 százalékkal, az importvolumene harmadával nőtt. Az általános rendeltetésű ipari gép exportvolumene hatodával, az importvolumene közel negyedével volt nagyobb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az irodagép és a gépi adatfeldolgozó berendezés volumene export- és importoldalon több mint felével nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetén 14, a behozatalnál 7,2 százalékponttal járult hozzá a megfelelő irányú forgalom volumennövekedéséhez.

 

A feldolgozott termékek exportvolumene 0,6, importvolumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az exportoldali volumennövekedést döntően a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, míg az importoldalit az egyéb vegyi anyag, valamint a szakmai, tudományos ellenőrző műszer forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedéséhez 0,2, az import esetén pedig 0,8 százalékponttal járult hozzá.

Az energiahordozók exportvolumene 30, importvolumene 15 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakáéhoz viszonyítva.

 Az exportoldali forgalomcsökkenéshez döntően a kőolaj és kőolajtermék, az importoldalihoz pedig a természetes és mesterséges gáz járult hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 1,5, a teljes importét pedig 1,9 százalékponttal csökkentették.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 12 százalékkal kisebb, míg a behozataláé 12 százalékkal nagyobb lett. A mindkét oldali volumenváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény járult hozzá. Ezen túlmenően az exportoldali forgalomcsökkenést a hús és húskészítmény, míg az importoldali forgalomnövekedést az állati takarmány termékcsoport forgalma is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,8 százalékponttal csökkentette, míg az importét 0,6 százalékponttal növelte.