Változatlanul gyors ütemben növekszik a faktoringpiac Magyarországon: a Magyar Faktoring Szövetség adatai szerint a faktorált forgalom 4818,4 milliárd forintot ért el 2022-ben, ami amellett, hogy 22,4 százalékos bővülést tükröz a megelőző évihez képest, új rekord is. Figyelemre méltó, hogy a növekedés üteme szinte pontosan megegyezett a 2021-ben mérttel, amikor pontosan 22 százalékkal nőtt a forgalom.

Accountant calculating tax and income working in office Accountant calculating tax and income in office. concept of financial advisor and accounting
Fotó: Getty Images

Az első fél évhez mérten viszont lassult kissé a növekedési ütem, hiszen akkor még bő 30 százalékos bővülést mutatott ki a szakmai szervezet.

A szervezet statisztikái szerint a bruttó faktorált állomány valamivel több, mint másfélszeresére ugrott 2022 végére az egy évvel korábbihoz képest, és meghaladta az 536 milliárd forintot. A nettó faktorált állománynál még gyorsabb, 58,1 százalékos bővülést mutat a statisztika, 468,3 milliárdos volumen mellett. A faktoringot használó vállalkozások körénél kissé ellentmondásosan alakult tavaly a helyzet: miközben az összes nyilvántartott ügyfél száma 13,4 százalékkal, 5200 közelébe emelkedett, az aktív ügyfeleké 6 százalékkal, 3700 alá csökkent.

Ami a forgalom megoszlását illeti, a belföldi faktoring továbbra is a torta messze legnagyobb szeletét adja, igaz, az aránya 92-ről 90 százalékra csökkent tavaly. Az exportfaktoringé közben 7-ről 9 százalékra emelkedett, miközben az importfaktoringé 1 százalék környékén maradt. Az ügyletek nagy többsége (76 százaléka) változatlanul visszkereset nélküli a szolgáltatóknál.

Az ágazatoknál némileg csökkent 2022-ben az ipar és a részesedése (51-ről 49, illetve 26-ról 25 százalékra), 

nagyobb mértékben, 12-ről 14 százalékra nőtt viszont a szolgáltató szektorban működő cégeké.

Ezzel együtt a forgalom közel kilenctizedét még mindig a már említett három ágazat adja, tehát érdemi átrendeződés ezen a területen sem történt a piacon.

A forgalom ügyfélméret szerinti megoszlásánál viszont már látszódtak érdemi mozgások. A mikrovállalkozások a tavalyelőtti 8-cal szemben 2022-ben már csak 6 százalékot hasítottak ki a tortából, 

és látványosan, 12-ről 7 százalékra olvadt a kisvállalkozások részesedése is.

Ezzel szemben a középvállalkozások súlya egyetlen év alatt 21-ről 28 százalékra ugrott, miközben a nagyvállalatoké 60 százalék környékén maradt. Mindezek alapján a hazai piacot változatlanul a közép- és nagyvállalatok húzzák, hiszen 2022-ben is ők adták a forgalom közel kilenctizedét.

A szervezet adatai szerint a faktoringpiac még mindig igen koncentrált Magyarországon: a legnagyobb öt szolgáltató a tavalyi forgalom 91, az első tíz szereplő pedig a 99 százalékát adta. 

A banki, illetve banki hátterű szolgáltatók dominanciája is megmaradt:

a tíz, a forgalom alapján legnagyobb versenyző közül nyolc ebbe a körbe tartozott 2022-ben.